Ticket #575 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

addoni - avtomatko nastavljanje verzije iz SVNja

Reported by: marko Owned by: matija
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Trenutno je treba verzije addonov ročno nastavljati.

Ker je SVNju pogosto kaj novega, predlagam, da addoni uporabljajo SVN revizije kot verzije, če verzija v addon.xml ni nastavljena. Ali kaj podobnega.

En URL za pomoč pri izvedbi:  http://blog.taragana.com/index.php/archive/how-to-add-revision-number-id-automatically-to-subversion-files-in-two-simple-steps/

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by anonymous

Mišljeno je, da se spremenijo skripte za pakiranje tako, da posodobijo še verzijo. Do tega žal še ni prišlo. Problem tega tvojega linka je, da se ta polja posodobijo le, če se spremeni dotična datoteka (v našem primeru addon.xml). Razmišljam o post-commit hooku; to bi bila še najbolj udobna varianta. Če imaš zadržke/pripombe, povej.

comment:2 Changed 5 years ago by matija

Prejšnji komentar je kajpak moj.

comment:3 Changed 4 years ago by matija

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tole sem naredil že kar nekaj časa nazaj in naj bi celo še vedno delovalo. :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.