Ticket #598 (closed bug: invalid)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Pri kNNLearner izgleda da distanceConstructor ne deluje na Debianu

Reported by: gw.orange@… Owned by: janez
Milestone: 2.6 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pod Python 2.5.5 in Orange rev. 8838 na Debian Squeeze (testing) pripeta koda, kjer so uporabljane različne vrednosti za distanceConstructor, vedno odvrne:

$ python2.5 knnwtf.py 
    method  CA  AUC  Brier
kNN euclidean : 0.756 0.726 0.401
kNN manhattan : 0.756 0.726 0.401
  kNN relief : 0.756 0.726 0.401
 kNN hamming : 0.756 0.726 0.401

Attachments

knnwtf.py Download (1.2 KB) - added by anonymous 4 years ago.

Change History

Changed 4 years ago by anonymous

comment:1 Changed 4 years ago by gw.orange@…

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to invalid

Ups, učna množica titanic je takšna. Čeprav je Marku baje prikazalo različne vrednosti.

comment:2 Changed 4 years ago by marko

Na verziji prevedeni 3.3.2010 sem res dobil drugo vrednost (slabšo) za razdaljo z reliefom. Z najnovešjo verzijo dobim enake rezultate kot Gregor.

comment:3 Changed 4 years ago by janez

Vmes sem popravil eno reč v zvezi z neznanimi vrednostmi, morda je povezano s tem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.