Ticket #612 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Widget za preiskovanje neznanih vrednosti

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Na realnih podatkih, recimo iz medicine, imaš pogosto atribute z neznanimi vrednostmi in neko metodo, ki neznanih vrednosti ne prebavi in odstrani vse primere, ki imajo vsaj eno neznano vrednost. Če nočeš imputirati, moraš odstraniti določene atribute. Luštno bi bilo imeti widget, ki bi ti pri tem pomagal. Dovolj je, da bi ti omogočal klikati atribute in ti izpisoval, koliko primerov ima znane vse vrednosti izbranih atributov. Poleg tega bi ob vsakem atributu pisalo, kolikokrat je definiran. Če bi poleg tega widget iskal tudi kaksne kombinacije (vsaj pare...), bi bilo pa sploh imenitno.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.