Ticket #616 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Čudno obnašanje Make-a v add-onu Text

Reported by: matija Owned by: ales
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

  • 'make clean' ne pobriše *.o datotek. Najbrž bi jih moral?
  • 'make' takoj po checkoutu (ali po 'make clean') javi naslednje:

Makefile:23: Makefile.depends: No such file or directory Prevajanje se sicer nadaljuje in, če se ne motim, uspešno izvede. Makefile sicer vsebuje pravilo za izdelavo Makefile.depends, a očitno se 'include Makefile.depends' izvede prezgodaj ali na napačnem mestu.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

  • Brisanje *.o datotek sem popravil.
  • Warning za Makefile.depends pa je feature make-a in ne bug.

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.