Ticket #620 (closed bug: worksforme)

Opened 4 years ago

Last modified 3 years ago

cut-off line na dendrogramih zamaknjen

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

vsaj na Win je cutoff line na dendrogramu in ravnilu zamaknjen, kot kaze spodnja slika

http://img.skitch.com/20100705-r4unj5awn99qxiq5njb9exrmfd.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

To sem se popravil nekaj casa nazaj. Sem sedaj tudi preveril na svezi Win 7 in sta crti poravnani.

comment:2 Changed 4 years ago by blaz

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution worksforme deleted

Meni pod visto se vedno ne dela prav (uporabljam zadno instalacijo). Si testiral pri tebi tudi na visti?

http://img.skitch.com/20100712-gqudb1tbiysxghb1a49w8id2yp.png

comment:3 Changed 3 years ago by ales

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.