Ticket #623 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

dva nova stila za canvas

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V toolboxu pri "Style" dodaj "None" (pomeni, da ni nobene orodjarne) in pa "Tree view (no icons)". Dodaj prosim tudi ustrezne funkcionalnosti. Menu "Style" dodaj tudi v okno, ki se odpre z Options -> Widget Options, tako, da narediš novo škatlo "Toolbox Style".

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by blaz

Sem se zmotil, "None" ne rabiš implementirati, saj je ta dostopen tako, da iz orodjarne izključiš widgets. Dodaj samo tisti drugi stil in izbor v Widget Options.

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.