Ticket #628 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

neenakomerni presledki med bloki v widgeti

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Aleš, Preveri še ostale widgete glede presledki med bloki. Primer je npr. data sampler, kjer so ti presledki med seboj različni. Prav tako se nekateri widgeti z končajo z dvemi gumbi, kjer pa je drugi ožji (?). Primer je na spodji sliki. Če se le da, naj bodo ti gumbi enako široki.

V tem widgetu je sicer med "Sample Data" in "Report" prevelik presledek.

http://img.skitch.com/20100712-xau2fhjtmdt697dxp5rtk1kqkq.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by blaz

  • Owner changed from somebody to ales
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.