Ticket #633 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

povezava iz Gene Info widgeta na dictyExpress

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če je v Gene Info izbran organizem Dictyostelium discoideum AX4, potem naj se, v primeru, da so na vhodi podatki, pod skatlo Commit prikaže še škatla dictyExpress v kateri je povezava z nazivom "Display in dictyExpress". Povezava naj bo tipa

 http://www.ailab.si/dictyexpress/run/index.php?gene=DDB_G0279735%20DDB_G0283907

kjer so za "gene=" našteti vsi geni v DDB_G notaciji (torej ne samo tisti, ki jih najdeš v NCBI, ampak vsi geni na vhodu). Tipično bodo že na vhodu podatki v DDB_G notaciji, sicer pa je treba imena genov ustrezno poimenovati.

Ta način spreminjanja izgleda widgeta, torej glede na nek izbor, je malo nenavaden, a nas Gadi srčno prosi, da to funkcijo na tak način implementiramo čimprej, saj jo nujno rabijo.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:2 Changed 4 years ago by blaz

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Zgoraj sem malo zafrknil. DictyExpress podpira dostop tako kot do microarray podatkov, kot do RNASeq podatkov. Namesto samo povezave "Display in dictyExpress" naj bosta tam dve povezavi:

Microarray profile RNA-Seq profile

Prva naj ima isto povezavo, kot si jo naredil, pri drugi pa naj bo dodano db=rnaseq, nekako tako, kot v spodnji povezavi

 http://www.ailab.si/dictyexpress/run/index.php?gene=DDB_G0283907&db=rnaseq

comment:3 Changed 4 years ago by anonymous

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.