Ticket #637 (closed bug: worksforme)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

ROC Analysis ne upošteva pravilno target classa

Reported by: janez Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: tomaz.curk@… Blocking:
Blocked By:

Description

Widget uporabiš na, recimo, heart disease in nastaviš target class na 1 (po defaultu je 0) in vključiš Performance line, averaging pa mora biti nastavljen na Merge. Če sedaj spreminjaš FPCost oz. FNCost, se črta ne premika. Premika pa se, če spreminjaš apriorno verjetnost razreda ali če nastaviš ciljni razred na 0.

Widget je kar zoprno napisan, predpostavljam, da bo najpreprosteje, če ga za začetek pogleda njegov avtor, Tomaž (ga dajem v Cc).

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

Pri meni tole deluje. Janez katero PyQwt verzijo uporabljas?

comment:2 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Tudi meni zdaj ne uspe več replicirati (po tem, ko na nekem predavanju nisem uspel doseči, da bi delalo!)

Note: See TracTickets for help on using tickets.