Ticket #67 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Predictions widget vrze izjemo, ce nisi povezal datoteke in kliknes "Send Data"

Reported by: marko Owned by: blaz
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Predictions widget vrze izjemo, ce si mu podal le klasifikator (podatke "pozabis) in kliknil "send data".

Vem, da je tak način uporabe malo nenavaden, vendar je se je nekomu vseeno posrecil:  http://www.ailab.si/orange/forum/viewtopic.php?t=438 (tretji post)

Če nimaš obeh povezav, bi gumbi morali še vedno biti izklopljeni.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.