Ticket #68 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Ponovna uporaba obstojecih atributov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Dokumentacija

  • DomainDepot
  • nalaganje podatkov
  • Variable.getExisting ipd.

Koda

  • poleg getExisting naredi se createVariable, ki naredi atribut (klice getExisting in ce ni, naredi novega)
  • warningi, ce uporabnik podaja kake obsolete argumente pri nalaganju, npr. dontStore...

Testi

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

cc_StringList naj sprejme karkoli, po cemer je mogoce iterirati

comment:2 Changed 7 years ago by janez

ukini locene DomainDepote, preimenuj tega v globalDomainDepot in ga pokazi Pythonu

comment:3 Changed 7 years ago by janez

createVariable_Python deluje? Bi bilo potrebno prepustiti Pythonu vec kontrole, recimo tako, da mu damo funkcijo za preverjanje primernosti, podobno kot se dela pri enum variable? Kaj ji dati kot argument? Pocakamo raje, da se problemi pojavijo in jih resujemo sele potem?

comment:4 Changed 7 years ago by janez

TBasketFeeder je imel sourceDomain. Jo se potrebuje? Kako, pravzaprav, ravnati z meta IDji? Kaj ce bi imel razred TVariable polje suggestedMetaID, v katerega bi se vpisal prvi id, pod katerim je ta atribut shranjen v kako domeno in ta id bi se potem po potrebi ponovno uporabljal? Ali, zaradi pickleanja, kaj ce meta idji ne bi bili vec zaporedni inti, temvec bi bil del prostora (npr > 230) dodeljen po hashu imena atributa?

comment:5 Changed 7 years ago by janez

dokumentacija: Variable.defaultMetaId

comment:6 Changed 7 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.