Ticket #87 (closed wish: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 4 years ago

Mac - Privzeta aplikacija za Orange datoteke

Reported by: mitar Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Moznost odpiranja Orange datotek drugod iz sistema, avtomatska nastavitev Orange za privzato aplikacijo (nastavi se v Info.plist od bundla), podpora za odpiranje vec datotek (to pride hkrati s podporo za Applove evente za odpiranje datotek, kar je verjetno najboljsi, ce ne celo edini nacin za to).

Potreben QT 4.2 saj ima podporo za to:

 http://doc.trolltech.com/4.2/qfileopenevent.html

Razen ce lahko to kako integriramo v Orange:

 http://doc.trolltech.com/qq/qq12-mac-events.html

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by blaz

  • Status changed from new to assigned
  • Owner changed from mitar to ales
  • Component changed from core to widgets
  • Milestone changed from 1.0 to current

Aleš, lahko prosim ti tole prevzameš. Idej je tu sicer več, a zaenkrat implementiraj samo to, da dvoklik na *.ows datoteki odpre Orange (to meni na Macu dela že sedaj) in da tudi pri tem odpre to shemo (tole ne dela). Treba je biti pazljiv, če je kakšna shema že odprta, ko bi ta nova shema nadomestila prejšnjo ("Changes to your present schema are not saved. Save them?" [Yes|No|Cancel]).

comment:2 Changed 4 years ago by anonymous

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.