Ticket #88 (closed check: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

Mac - Delovanje standardnih shortcutov s tipkovnico

Reported by: mitar Owned by: mitar
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Na Mac OS X trenutno ne delujejo nekateri standardni shortcuti s tipkovnico (recimo Command-W). Potrebno je pregledati, ugotoviti kateri manjkajo in jih dodati. Potrebno je tudi preveriti, da delujejo z "command" tipko in ne "ctrl", saj je tako na Applovih racunalnikih. (Ali deluje copy-paste?)

Verjetno najboljse po prehodu na QT 4.2, saj so to predvsem globalni shortcuti za celotno aplikacijo in nekatere stvari lahko ze QT podpira.

Change History

comment:2 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.