Ticket #89 (closed wish: invalid)

Opened 7 years ago

Last modified 3 years ago

Mac - Razbitje podoken na samostojna okna

Reported by: mitar Owned by: mitar
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Po prehodu na QT 4.2 razbiti ta sistem podoken (za vsak canvas) v glavnem oknu na locena okna za vsak canvas. Namrec tega trenutnega na Mac OS X preprosto nikjer ne vidis in je precej neintuitivno za ohstojece uporabnike. Ob tem se bi tudi naredilo, da je samo ena instanca Orange canvasa pognana.

Output Window se bi lahko premaknil v kaksen "drawer", ki bi se odprl spodaj, ven iz okna.

Ob tem pregledati se menubar (options menu ravno ne sodi tja) in urediti ukaze, ki delajo z okni, tako da so standardni za Mac OS X.

Dodati gumb za skrivanje toolbarja v titlebar.

Vprasanje je, kaj se bi naj naredilo z okni za nastavljanje widgetov. Ali se naj odprejo kot "sheet"? Samo ti so modalni, kar pomeni, da bo lahko le eden bil odprt hkrati (je to v redu?). Ce pa so samostojna okna, potem pa ni jasno za kateri canvas (oziroma widget) so, ce jih imas vec. Mislim, da so sheeti prava pot, ce ni potrebe po vec odprtih nastavitev hkrati.

Nasplosno prilagoditi glede na ta navodila:

 http://developer.apple.com/documentation/UserExperience/Conceptual/OSXHIGuidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by mitar

Pri sheetih je problem, da to niso samo nastavitve, ampak tudi okno za delo z widgetom, kot recimo gledanje vizualizacije ... Torej so lahko tudi precej veliki.

comment:2 Changed 3 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

The 1.0 version is not receiving fixes and most of the issues are fixed or invalid in 2.0+.

Note: See TracTickets for help on using tickets.