Timeline


and

05/02/07:

11:32 Ticket #31 (Scatterplot: trendline) created by janez
V Scatterplot bi bilo zanimivo dodati trendline. Ce uporabljas barve, …
11:31 Ticket #30 (Logisticna regresija: zvezni atributi in stepwise) created by janez
Stepwise logisticna regresija ne deluje, ce imas zvezne atribute.
11:28 Ticket #29 (Data domain: exception ob zapiranju) created by gregor
widget ob zapiranju javi ta exception. Unhandled exception of type …
11:25 Ticket #28 (Scatter Plot matrix ne dela in ima napacno ime) created by blaz
poskusil sem z glass.tab. polje, kjer bi morali biti grafi, ostane prazno …
11:25 Ticket #27 (Nomogram: vizualizacijske nastavitve ne delajo) created by blaz
V nomogramu se ne da nastaviti Vertical Spacing, Font Size in Line Width …
11:24 Ticket #26 (Classifications ne dela, ce v testnem setu ni razreda) created by janez
Ce v testnem data setu ni razreda, Classification vrze exception. V …
11:23 Ticket #25 (Problem pri nekonsistentnih vhodih v Classifications) created by janez
Povezes File, Bayes in Classifications ter zamenjas nalozeni file. Sesuje …
11:21 Ticket #24 (progressBarSet se sesuje) created by blaz
sesuje se v pri klicu iz Data Table in pri naslednji kombinaciji widgetov …
11:20 Ticket #23 (GO Graph se zrusi pri omejevanu globine) created by blaz
vzel sem brown-selected.tab ter ga dal v GO Graph. stvar se mi zrusi, ce …
11:17 Ticket #22 (Scatter plot: spreminjanje point size ne uposteva nastavitev) created by blaz
File->Scatterplot, preberem Iris, kot Size Attribute vzamem sepal length, …
11:16 Ticket #21 (SVMClassifier ni pickleable) created by janez
11:11 Ticket #20 (Attribute Distance) created by janez
Kaj dela checkbox "Use class information"? Ce nic, odstrani.
11:10 Ticket #19 (Shranjevanje v format .txt) created by janez
Shranis in nalozis, pa se pojavi razred.
11:08 Ticket #18 (compare2AUCs ne deluje) created by janez
Poskusi na voting, razdeli 60:40. AUCji, ki jih da, so drugacni od tistih, …
11:07 Ticket #17 (Numpy: pretvorba meta atributov iz ExampleTable v numpy in obratno) created by janez
Pretvorba ExampleTable->numpy ne uposteva vrednosti v meta-atributih, …
11:01 Ticket #16 (Load File: splosni bralnik) created by janez
Zanimivo bi bilo imeti branje iz poljubnega tekstovnega filea, kjer …
11:00 Ticket #15 (Load File wizard) created by janez
Zelo koristno bi bilo pripraviti wizard, ki bi ti pomagal, kadar se file …
10:58 Ticket #14 (Distributions: baloon help) created by janez
Baloon help bi moral pokazati distribucije pri posamezni vrednosti …
10:57 Ticket #13 (Logisticna regresija: prikaz odds ratio) created by janez
Potrebovali bi widget, ki pokaze odds ratio za logisticni regresijo. Za to …
10:56 Ticket #12 (Rank Attributes) created by janez
Lepo bi bilo dodati se kaksne statisticne mere kvalitete. Ideja je …
10:55 Ticket #11 (Distance Map: Cells as squares) created by janez
Cells as squares ne deluje. Ce ga odkljukas, Width ne premika label na …
10:54 Ticket #10 (Attribute Statistics: napisati na novo) created by janez
Widget je napisan nekoliko nerodno, verjetno bi ga bilo mogoce bistveno …
10:53 Ticket #9 (Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov) created by janez
Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov - vsaj, ce so ti …
10:42 Ticket #8 (Unicode v imenih direktorijev in datotek) created by janez
Shranjevanje v direktorije, katerih imena vsebujejo unicode znake (npr. …
10:41 Ticket #7 (Widget za nastavljanje thresholdov) created by janez
Widget, s katerim bi lahko nastavil threshold za klasifikatorje. Nekaj …
10:40 Ticket #6 (Confusion Matrix: pripenjanje razredov) created by janez
Confusion matrix naj omogo?a pripenjanje razredov/verjetnosti k izhodnim …
10:39 Ticket #5 (Confusion Matrix: Izbiranje ne deluje) created by janez
10:37 Ticket #4 (Confusion Matrix: Napacno stevilo primerov na izhodu) created by blaz
za shemo, kjer se ucim iz irisa, v test learners uporabim 10xCV, za …

04/30/07:

18:00 Changeset in orange [3629:3a2058dc1c10] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed an error message
18:00 Changeset in orange [3628:9b2bb8f8fe87] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
17:56 Changeset in orange [3627:8e5ccfa84e2b] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a wrong order of arguments, causing problems on VS 2005
17:53 Changeset in orange [3626:2518d84e0ad5] by janezd <janez.demsar@…>
default- checks whether the constructed model contains any support vectors
17:52 Changeset in orange [3625:14201d609bce] by janezd <janez.demsar@…>
default- added RemoveRedundantOneValue_hasAtLeastTwoValues
17:51 Changeset in orange [3624:4f4183607f64] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed an error message causing an exception
17:51 Changeset in orange [3623:0197ef23e675] by janezd <janez.demsar@…>
default- simplified getattr1 to use PyXXX_FromYYY instead of BuildValue
17:49 Changeset in orange [3622:889f6471ee35] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed one attribute's definition
17:48 Changeset in orange [3621:b95b4975506c] by janezd <janez.demsar@…>
default- checks "if self.data" in a few (more) places
17:47 Changeset in orange [3620:9ad8662ec78b] by janezd <janez.demsar@…>
default- PerfectDomainContext ignored the value matching flag
17:46 Changeset in orange [3619:9e624cbea6a3] by janezd <janez.demsar@…>
default- reorganized the widget a bit - added context settings
17:46 Changeset in orange [3618:f24536af9c88] by janezd <janez.demsar@…>
default- now removes one-valued continuous attributes
17:45 Changeset in orange [3617:67aeddc39259] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a problem with out-of-bound indices - catch exceptions in imputer …
17:44 Changeset in orange [3616:00841f958eeb] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed problems with class treatment
17:41 Changeset in orange [3615:19e2d04c2dca] by janezd <janez.demsar@…>
default- added ignoring of some warnings
17:39 Changeset in orange [3614:959ddfdd6d8a] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a few messages - removed resize
17:25 Changeset in orange [3613:382aada67b71] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed some separator's size policy to Fixed
12:54 Changeset in orange [3612:4d3b9c38a2c5] by janezd <janez.demsar@…>
default- #defined stricmp as strcasecmp for gcc
12:53 Changeset in orange [3611:68e6e38b778b] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a few more casts from TStringValue to PSomeValue
10:12 Changeset in orange [3610:6d5fba98428d] by janezd <janez.demsar@…>
default- strcmpi -> stricmp (gcc) - fixed a wrong cast from TStringValue to …

04/29/07:

12:13 Changeset in orange [3609:97392388d0f3] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultSelect connected nodes now works faster

04/28/07:

19:05 Changeset in orange [3608:f7e89ee4e313] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultno message
18:48 Changeset in orange [3607:3a6c8a5e68d0] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreading graph from file
18:47 Changeset in orange [3606:3c5bf26b7a4f] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreading graph
18:20 Changeset in orange [3605:039232a71688] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultSVMClassifier pickling
18:18 Changeset in orange [3604:8c19d6d24f9d] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultsparse lin kernel, comosite kernel, etc.

04/27/07:

15:44 Changeset in orange [3603:93b2ec88dce7] by spetrovic <spetrovic@…>
defaultminor changes on GUI
14:07 Changeset in orange [3602:c5f0efc99757] by spetrovic <spetrovic@…>
default* empty log message *
13:03 Changeset in orange [3601:06063d38e265] by martinm <martinm@…>
defaultBugz–
13:01 Changeset in orange [3600:70d16e80ce40] by martinm <martinm@…>
defaultno message
00:04 Changeset in orange [3599:0f83fef52784] by janezd <janez.demsar@…>
default- allows not having the primary table; the domain is then the union or the …

04/26/07:

23:33 Changeset in orange [3598:08e53948f34f] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
23:33 Changeset in orange [3597:c7d6bdd282d9] by janezd <janez.demsar@…>
default- connected the up and down buttons in spin box
22:43 Changeset in orange [3596:f226213a8036] by janezd <janez.demsar@…>
default- added an if which checks whether the platform is "darwin"; if it's not, …
15:30 Changeset in orange [3595:b911cb11c97e] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a bug occuring when the widget received a signal None
15:29 Changeset in orange [3594:05e622b8b2ad] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
15:15 Changeset in orange [3593:99d425e23762] by janezd <janez.demsar@…>
default- saves contexts - other improvements
13:49 Changeset in orange [3592:f57884d8bb40] by spetrovic <spetrovic@…>
defaultAdded results tab and some small features
10:43 Changeset in orange [3591:b183ad69732c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultsvm regression problem after the last update (svm coef, nSV..)
02:10 Changeset in orange [3590:777de4aed8d1] by janezd <janez.demsar@…>
default- multiple attributes can now be added

04/25/07:

13:23 Changeset in orange [3589:50912354a833] by janezd <janez.demsar@…>
default- TDomain's copy constructor copied a list of known domains without …
10:41 Changeset in orange [3588:70e9cdb17d39] by polz <polz@…>
defaultAn attempt to commit the first semi-working verion of orngSQL.py
01:08 Changeset in orange [3587:718dc8910350] by janezd <janez.demsar@…>
default- attributes with non-identifier-like names can now be used if quoted
00:55 Changeset in orange [3586:d1bf9cfb075f] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *

04/24/07:

23:20 Changeset in orange [3585:044eaebb0df5] by janezd <janez.demsar@…>
default- added Preprocessor_shuffle
23:20 Changeset in orange [3584:b9171c621a10] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed LINK_C45
23:19 Changeset in orange [3583:25ccebacd27b] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a problem with chi-square of an attribute measured on a single …
23:18 Changeset in orange [3582:e12da3821240] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a crash when getting a random element of an empty distribution
23:17 Changeset in orange [3581:43b7e67f3099] by janezd <janez.demsar@…>
default- described Preprocessor_shuffle
22:29 Changeset in orange [3580:68757698ce51] by janezd <janez.demsar@…>
default- Pade erroneously required discrete class
13:53 Changeset in orange [3579:22f178266bef] by polz <polz@…>
defaultStart adding the SQL widget support
11:18 Changeset in orange [3578:9115bd8e1f1d] by janezd <janez.demsar@…>
default- uses sqr instead of pow to compute the matrix size for evc rule learner
09:10 Changeset in orange [3577:45a93ea40ff8] by markotoplak
defaultAdded random forests widget.

04/23/07:

21:34 Changeset in orange [3576:a03e6b4fb65f] by martinm <martinm@…>
defaultEVC rules
21:31 Changeset in orange [3575:71a68966c7e4] by martinm <martinm@…>
defaultno message
15:32 Changeset in orange [3574:c02b0b782562] by markotoplak
defaultAdded random forests to the description of orngEnsemble.
13:25 Changeset in orange [3573:cce66748b0b9] by markotoplak
defaultAdded documentation and example for MeasureAttribute_randomForests.
13:24 Changeset in orange [3572:b46ee08f3ffe] by markotoplak
defaultAdded class MeasureAttribute_randomForests.
11:49 Changeset in orange [3571:954d167a710c] by spetrovic <spetrovic@…>
defaultmade drawing of labels better
11:21 Changeset in orange [3570:4a1c3f41bab4] by Gregor <Gregor@…>
default- bugfix for mac
03:57 Changeset in orange [3569:1b297b852ab7] by mitar
defaultImproved make clean.
01:33 Changeset in orange [3568:862fe0a181e0] by mitar
defaultA bugfix for previous commit.
01:26 Changeset in orange [3567:a55528be13a5] by mitar
defaultRemoved Qt from windows captions.

04/20/07:

11:06 Changeset in orange [3566:38d92dbb63d0] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed QFileDialog to QFileDialog.getSaveFileName
10:06 Changeset in orange [3565:20d4e50d8bc2] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultfixed threading problem (i.d. there is no more threading)
03:55 Changeset in orange [3564:c2f32a7f9d21] by mitar
defaultChanged some default directories for dialogs.
03:34 Changeset in orange [3563:6918475c2292] by mitar
defaultMore code cleaning (look and feel, corrections of types).
00:16 Changeset in orange [3562:d3ae73f1963f] by mitar
defaultMoved Orange user dir on Mac.

04/19/07:

21:59 Changeset in orange [3561:7e92f7047a97] by mitar
defaultChanged empty titles from None to "".
21:47 Changeset in orange [3560:e0a9ee2e112a] by mitar
defaultSome more QT 3.3 compatibility.
13:33 Changeset in orange [3559:9cd382e463b6] by janezd <janez.demsar@…>
default- added .vsprops and greatly simplified .vcproj files
11:10 Changeset in orange [3558:8af152c4d38a] by mitar
defaultMore handling of colors na Mac (qRed and others).

04/18/07:

23:38 Changeset in orange [3557:54c44fcbf62e] by mitar
defaultCleaning commit to wrong module.
20:39 Changeset in orange [3556:a1396c72453b] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
16:43 Changeset in orange [3555:f36d1ad1b5b0] by polz <polz@…>
defaultCorrected qwt / Qwt4 support
16:03 Changeset in orange [3554:a81dd2ff54f8] by polz <polz@…>
default* empty log message *
15:50 Changeset in orange [3553:5ac05d254393] by polz <polz@…>
default* empty log message *
10:17 Changeset in orange [3552:492fa6667bff] by spetrovic <spetrovic@…>
default* empty log message *
09:46 Changeset in orange [3551:159691071cb7] by mitar
defaultSome Mac OS X specific compatibility code for canvas.

04/17/07:

12:02 Changeset in orange [3550:dfce2a9391b2] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
11:54 Changeset in orange [3549:1f1b873808aa] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix
11:54 Changeset in orange [3548:c77a63717884] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
11:52 Changeset in orange [3547:88be040f259c] by Gregor <Gregor@…>
default- added argumentCount - use of RectangleCurve
11:51 Changeset in orange [3546:769a255d71d9] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultNew C class.
11:51 Changeset in orange [3545:cdf2f32496fa] by Gregor <Gregor@…>
default- added rectangle curve
11:50 Changeset in orange [3544:d65e82044cf0] by Gregor <Gregor@…>
default- smooth zooming fixed
11:50 Changeset in orange [3543:53de79bbbef8] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
11:34 Changeset in orange [3542:fd08870c9302] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
10:55 Changeset in orange [3541:077af526c09b] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultNumpy is now used in optimization class

04/16/07:

10:25 Changeset in orange [3540:7824707943c1] by Gregor <Gregor@…>
default- added closeDebugFile
10:25 Changeset in orange [3539:b701cf95c912] by Gregor <Gregor@…>
default- small bug fixes
10:23 Changeset in orange [3538:94908933263d] by Gregor <Gregor@…>
default- added smooth zooming
10:22 Changeset in orange [3537:3fec380f8e63] by Gregor <Gregor@…>
default- fixed several bugs
10:19 Changeset in orange [3536:2f19c1099e2e] by Gregor <Gregor@…>
default- several bug fixes

04/14/07:

12:02 Changeset in orange [3535:1dfb8a90a024] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a missing #if _MSC_VER!=0 && _MSC_VER<1300
10:41 Changeset in orange [3534:33a14a8006ff] by Gregor <Gregor@…>
default- small bugfix. problems with showProbabilities when using older numpy

04/13/07:

15:46 Changeset in orange [3533:d7a006630f7e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultRemoved graphoptimization.h
15:44 Changeset in orange [3532:72bb7e701e63] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultAdvanced version of graphoptimization
12:22 Changeset in orange [3531:026914bc603e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultupdated to libSVM 2.83
09:58 Changeset in orange [3530:d4df8c45fd49] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultwould not draw anything if the viewport was larger then the table in any …

04/12/07:

22:03 Changeset in orange [3529:c977b8ada5dd] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultremoved the navigator button from tree pane, some minor changes in the …

04/11/07:

12:55 Changeset in orange [3528:5387dd894223] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
12:45 Changeset in orange [3527:39d391dc3cae] by janezd <janez.demsar@…>
default- added an 'if graph==None' to fix an error when a widget has no data
12:44 Changeset in orange [3526:483da66e79a2] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
12:43 Changeset in orange [3525:e747573c20a3] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed problems with unknowns in error/p estimation of reliability
12:13 Changeset in orange [3524:fd86b1953797] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed first triangle - added correlations to output
12:12 Changeset in orange [3523:6e35097c8961] by janezd <janez.demsar@…>
default- added correlations to output
11:58 Changeset in orange [3522:83f1b3834629] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultdocumentation of composite kernel wrapper, sparse linear kernel …
10:26 Changeset in orange [3521:e0d43dee998c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultdocumentation for coef, rho, nSV …
10:13 Changeset in orange [3520:ca13afc4347e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultdocumentation for coef, rho, nSV …
10:03 Changeset in orange [3519:50a18805b77b] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
10:02 Changeset in orange [3518:74625069fe09] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix for vista: vista uses roaming profiles. python return that a …

04/06/07:

16:52 Changeset in orange [3517:1a00ca1434cf] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
16:15 Changeset in orange [3516:1f44f7c69d8c] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultfor color labes displays only non-optional meta attributes
16:13 Changeset in orange [3515:68d708c9ec43] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
16:13 Changeset in orange [3514:c291e6b475c2] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultlower, upper bounds
14:52 Changeset in orange [3513:495ea3b47bd5] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
14:51 Changeset in orange [3512:b6e50e9a767d] by Gregor <Gregor@…>
default- create "application data" folder if missing
14:01 Changeset in orange [3511:410a6d231218] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
14:00 Changeset in orange [3510:96cf9b89eaf9] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultFixed some bugs
14:00 Changeset in orange [3509:223561b30b29] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultRenamed
12:15 Changeset in orange [3508:9a1ce332b1e1] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed drawing icons of new categories
12:14 Changeset in orange [3507:a53c9b32c757] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a problem with adding new categories after moving user settings on …
11:58 Changeset in orange [3506:7169783f8262] by janezd <janez.demsar@…>
default* empty log message *
09:22 Changeset in orange [3505:f3192b6cb41f] by Gregor <Gregor@…>
default- statusbar calling
09:21 Changeset in orange [3504:0834d0350912] by Gregor <Gregor@…>
default- smaller statusbar
09:20 Changeset in orange [3503:f0bed8abcd9c] by Gregor <Gregor@…>
default- bugFix. A QColor was not hashable on some machines
09:20 Changeset in orange [3502:8034275168e7] by Gregor <Gregor@…>
default- information -> warning - …
09:18 Changeset in orange [3501:03e71a339b77] by Gregor <Gregor@…>
default- bugFix. A QColor was not hashable on some machines. added .getRGB …
09:16 Changeset in orange [3500:be260efd452b] by Gregor <Gregor@…>
default- we update also _orngCRS

04/05/07:

22:50 Changeset in orange [3499:4b0c9b40c5a7] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultOptimized drawing lines on canvas.
11:50 Changeset in orange [3498:d0f986fab8ca] by Gregor <Gregor@…>
default- debuggingEnabled = 0 for maximum rule count

04/04/07:

14:07 Changeset in orange [3497:2795ac0b4315] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
13:48 Changeset in orange [3496:3dee6ec35f5b] by Gregor <Gregor@…>
defaultno message
13:46 Changeset in orange [3495:b5bb5783ab55] by Gregor <Gregor@…>
default- changed output dirs for files - bugfix: when connecting another widget, …
13:40 Changeset in orange [3494:9be9a292a21f] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
13:39 Changeset in orange [3493:adc12428af14] by Gregor <Gregor@…>
default- attrValues, attrSubValues
13:37 Changeset in orange [3492:87d3a516c1c6] by Gregor <Gregor@…>
default- bugfix
13:36 Changeset in orange [3491:d3ef69450185] by Gregor <Gregor@…>
default- setState
13:36 Changeset in orange [3490:4fca58ef8b6c] by Gregor <Gregor@…>
default- removed ExampleTableWithClass - changed signal names
13:35 Changeset in orange [3489:62092e14626b] by Gregor <Gregor@…>
default- several modifications
13:33 Changeset in orange [3488:b79a06adb723] by Gregor <Gregor@…>
default- qwtHSlider accepts tooltips
13:32 Changeset in orange [3487:9a0db0f40e89] by Gregor <Gregor@…>
default- color palette now returns colors from a list (it doesn't always create a …
13:30 Changeset in orange [3486:dd005507af79] by Gregor <Gregor@…>
default- small changes and bugfixes - added getSelections and setSelections to …
13:29 Changeset in orange [3485:77ca60fe9a4b] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
13:28 Changeset in orange [3484:1bdeaf2b26c1] by Gregor <Gregor@…>
default- added handleNewSignals - added isDataWithClass() - removed …
13:26 Changeset in orange [3483:c628d1e304b8] by Gregor <Gregor@…>
default- faster drawing with less curves - modified tab names - changed signal …
13:23 Changeset in orange [3482:00436aa26b43] by Gregor <Gregor@…>
default- removed ExampleTableWithClass - changed signal names
13:18 Changeset in orange [3481:31683ac517a1] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
13:11 Changeset in orange [3480:90556dc4c7d8] by Gregor <Gregor@…>
default- removed ExampleTableWithClass - changed signal names
13:06 Changeset in orange [3479:a88fa803fd6a] by Gregor <Gregor@…>
default- changed signal names, signal types

04/03/07:

14:59 Changeset in orange [3478:9c6f3019ac13] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultData table optimization: - custom drawing routine without using the …
14:31 Changeset in orange [3477:0722b95cad03] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultnew icon for regression tree graph
14:30 Changeset in orange [3476:6639d97db7d4] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultsome updates in GUI
14:27 Changeset in orange [3475:fa778568dd76] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultminor corrections in GUI
10:32 Changeset in orange [3474:c02bc4d04d74] by martinm <martinm@…>
defaultno message
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.