Timeline


and

01/15/08:

18:33 Changeset in orange [4429:2f8405245485] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix
18:32 Changeset in orange [4428:453947191572] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
18:29 Changeset in orange [4427:48c4cb3aff07] by Gregor <Gregor@…>
default- print each exception only once
18:29 Changeset in orange [4426:c57f824470f4] by Gregor <Gregor@…>
default- savedocumentasapp
18:28 Changeset in orange [4425:8eb6cd91523e] by Gregor <Gregor@…>
default- changed widget debugging
18:12 Changeset in orange [4424:b54e9316737c] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix
18:10 Changeset in orange [4423:86d4aa99c033] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix. division by zero fix
16:09 Ticket #177 (bug v OWTestlearners) created by gregor
Test learners widget crkne pri enem testu. Exception: […] ne vem, …
13:35 Changeset in orange [4422:f8325cadf0aa] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultcontext settings
10:42 Ticket #176 (OWLiftCurve bug) created by gregor
liftcurve vrze ta exception: […] za repliciranje buga lahko uproabis …
10:38 Ticket #175 (OWROC bug) created by gregor
OWROC crkne v orngStat: […] primer vrednosti, kjer crkne: …
09:56 Changeset in orange [4421:4b8d7eb899f8] by Gregor <Gregor@…>
default- storeCotingencies –> storeContingencies

01/14/08:

15:11 Changeset in orange [4420:db097c6bda20] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultno message
12:07 Changeset in orange [3804:db405d8b3581] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
11:25 Changeset in orange [3803:02e777ed19b4] by Gregor <Gregor@…>
default- fixes for bugs - qt4 compatibility changes
11:10 Changeset in orange [3802:705b4672ba3a] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
02:40 Changeset in orange [4419:935fbc7a86f9] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultFunctions for parsing MeSH terms from the web. Use findTerms([cids]) to …

01/12/08:

14:40 Changeset in orange [4418:ee16c197d54b] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultWidget doesn't crash on no-MeSH data.

01/11/08:

15:37 Changeset in orange [4417:d2065d9e524f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultcan now connect toa a server if openeye isnt instaled localy
14:49 Changeset in orange [4416:4510cfc1a7ac] by lan <lan@…>
default* empty log message *
09:51 Changeset in orange [3801:1069503da053] by miha <miha.stajdohar@…>
default* empty log message *
09:51 Changeset in orange [3800:ba8347614c97] by (no author) <(no author)@…>
defaultThis commit was manufactured by cvs2svn to create branch 'Qt4'.
04:22 Changeset in orange [4415:31c5d588eab7] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
01:33 Changeset in orange [4414:82ca4bdd133b] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
01:23 Changeset in orange [4413:2b10a526f1ae] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
01:06 Changeset in orange [4412:d2ed6e7715a5] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
00:58 Changeset in orange [4411:fdbdba29d60f] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
00:35 Changeset in orange [4410:c02cc4f2bd97] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
00:11 Changeset in orange [4409:0283135cef99] by cvso <cvso@…>
defaultno message

01/10/08:

21:55 Changeset in orange [4408:f979f638c4b2] by tomazc <tomazc@…>
defaultno message
11:52 Changeset in orange [4407:5a66e5a3fd69] by janezd <janez.demsar@…>
default- temporarily added textCos
11:50 Changeset in orange [4406:70611c2fe1fe] by janezd <janez.demsar@…>
defaultTClassifierFromVar: added check whether distributionForUnknown is non-null
10:47 Changeset in orange [4405:6764a06d7c3c] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultchanged the data set in the testing part (at the end of the widget)
10:46 Changeset in orange [4404:f5f81b1c4647] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultadded a rubber at the of GUI widget components, and few other minor things

01/09/08:

22:07 Changeset in orange [4403:dae5f56fc02c] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultcheckbox for multi selection on qlistview

01/08/08:

15:14 Changeset in orange [4402:42d0946efbf3] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultnew features: - hierarchy support - optimize only visible vertices …
14:55 Changeset in orange [4401:7e596e06dc83] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultprogressbar
14:30 Changeset in orange [4400:79acaafb6651] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultadded OWMeSHBrowser.py
14:29 Changeset in orange [4399:9410d4dbaa47] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultremoved OWMeshBrowser.py
11:14 Changeset in orange [4398:d9a1840ee41e] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultDiagnostic prints removed (solved problems with speed), callbacks for …

01/07/08:

21:44 Ticket #174 (Instalacija preveri, ali je uspela zapisati file?) created by janez
Ce imas odprt orange in poskusas instalirati snapshot, kaj se zgodi? …
17:32 Ticket #173 (enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti) created by janez
attrs + (data.domain.classVar,) deluje, attrs + …
16:33 Changeset in orange [4397:25d8091a79da] by Gregor <Gregor@…>
default- use orngDebugging module
16:31 Changeset in orange [4396:49572d32d1c4] by Gregor <Gregor@…>
default* empty log message *
16:23 Changeset in orange [4395:923dd2e07d8c] by Gregor <Gregor@…>
default- bug fix
13:44 Changeset in orange [3799:82f1b8ab65b8] by Gregor <Gregor@…>
default- fixes for qt 4
13:04 Changeset in orange [4394:91cd37131ce6] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultchanged icon name
13:04 Changeset in orange [4393:8194108d4017] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultOWMeSHBrowser (renamed from OWMeshBrowser)
13:04 Changeset in orange [4392:0a8c2b6d5f38] by blaz <blaz.zupan@…>
default* empty log message *
12:58 Changeset in orange [4391:a06ad2c918ec] by blaz <blaz.zupan@…>
defaulticon for OWMeSHBrowser
10:19 Changeset in orange [3798:1f9fcb422db0] by Gregor <Gregor@…>
default- small changes
10:19 Changeset in orange [4390:45da254b8b74] by Gregor <Gregor@…>
default- small changes
10:18 Changeset in orange [3797:75285699a824] by Gregor <Gregor@…>
default- added support for icons in additional categories
10:18 Changeset in orange [4389:c8111d7a1ebc] by Gregor <Gregor@…>
default- added support for icons in additional categories

01/03/08:

09:52 Changeset in orange [4388:76d315f283cd] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultAPI description has been added, examples are missing at the moment.
09:49 Changeset in orange [4387:ac42981fb59b] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultnew functions: -printMeSH (used to print results from findEnrichedTerms …

01/02/08:

08:17 Changeset in orange [4386:26e5bbf8d1b8] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultoutputnow includes meta attributes in the input data set

01/01/08:

19:20 Ticket #67 (Predictions widget vrze izjemo, ce nisi povezal datoteke in kliknes "Send ...) closed by blaz
fixed
19:19 Ticket #48 (OWPredictions) closed by blaz
fixed: resil. ampak sedaj (ne samo zaradi tega ticketa) ne posilja ven vec signal …
19:17 Ticket #26 (Classifications ne dela, ce v testnem setu ni razreda) closed by blaz
fixed
19:16 Ticket #25 (Problem pri nekonsistentnih vhodih v Classifications) closed by blaz
fixed: Popravil. Sedaj ob spremembi sicer da warning, a ga potem pocisti ko dobi …
19:12 Changeset in orange [4385:b09c778d8f6a] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultadded reference to CSS
19:12 Changeset in orange [4384:d7ad553c4ea7] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultcorrected two wrong file references
19:10 Changeset in orange [4383:12ecc6818fce] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultchanged server ip
19:09 Changeset in orange [4382:83dd328734f9] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultmajor revision, several bugs removed, widget changed (no selected data on …

12/31/07:

18:49 Ticket #172 (Predictions widget ne deluje) created by mitar
Predictions widget se sesuje, ko ga dodaš na canvas: […]
15:34 Ticket #171 (Vsaka sprememba Random Forest widgeta sproži signal na izhodu za learner) created by mitar
V primeru, da so na Random Forest widget povezani podatki, le-ta pa je …
15:31 Ticket #170 (Test Learner widget naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko) created by mitar
Test Learner naj ima možnost shraniti rezultate v datoteko (oziroma se …
15:28 Ticket #169 (Test Learner widget naj daje na izhod tudi izbrani learner) created by mitar
Test Learner widget naj daje na izgoh tudi izbrani learner, s tem, da je …
15:27 Ticket #168 (V tabeli v Test Learnerju se lahko spreminjajo vrednosti) created by mitar
V prikazani tabeli v Test Learners widgetu lahko uporabnik spreminja …
15:25 Ticket #167 (Napaka pri bridges.tab in Test Learners widgetu) created by mitar
Ob povezovanju podatkov iz bridges.tab na Test Learners widget, ta javi to …
15:20 Ticket #166 (Napake pri update) created by mitar
Na Windows XP pri nadgrajevanju iz zadnjega snapshota izpiše kopico napak. …
14:57 Ticket #165 (Urejanje podatkov o stestiranih learnerjih v Test Learners widgetu) created by mitar
Če testiraš večje število learnerjev, bi bilo dobro, če bi lahko …
14:54 Ticket #164 (Test Learners widget ne prikazuje koliko je že naredil) created by mitar
Pri testiranju večjega števila learnerjev testiranje le-teh lahko traja …
14:46 Ticket #163 (Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja) created by mitar
Če povežem widget s podatki na Random Forest widget, ta porabi nekaj časa …
14:45 Ticket #162 (Caption Random Forest widgeta) created by mitar
Če povežem Random Forest widget s Test Learners widgetom, kjer Random …
13:08 Changeset in orange [4381:aabc73804089] by mitar
defaultNow Orange Canvas centers on a primary monitor on a multiheaded desktop …
12:46 Changeset in orange [4380:15e8ddafb343] by mitar
defaultCorrected renaming widgets (removed adding "Qt" at rename).
12:30 Changeset in orange [4379:5d4edddde9a5] by mitar
defaultWindow titles on Mac OS X can be without "Qt".
10:54 Changeset in orange [4378:e46955a0a157] by mitar
defaultFixed renaming widgets on Mac OS X.

12/29/07:

21:21 Ticket #161 (statc.loess se usuje, ce mu das risati krivuljo, dolgo samo dve tocki) created by janez

12/27/07:

13:13 Changeset in orange [4377:30b4f0d8a408] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultcorrected header information (marked one attribute for a class)
13:12 Changeset in orange [4376:db9e11d37eba] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultcorrected header

12/24/07:

01:58 Ticket #160 (Tale stran crkne z Internal Server error: ...) created by janez
01:57 Ticket #159 (TestLearners ne ulovi exceptiona iz orngTest, ce je razred neznan) created by janez
orngTest zahteva, da imajo vsi testni primeri znan razred. Ce ni tako, …

12/22/07:

17:04 Ticket #158 (Scatterplot na Linux ne dela) created by tadej.janez@…
Scatterplot vrže exception, ki je v priponki. Moj sistem: Fedora 7 i386 …

12/21/07:

10:36 Changeset in orange-bioinformatics [238:454abaa96bf9] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultno message

12/19/07:

21:02 Changeset in orange [4375:01f100fd53e4] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultwidget can now autonaticly detect mesh attribute, p values are correct …
10:40 Ticket #157 (printDot, printTxt) created by janez
Poenoti funkcije, preveri dokumentacijo…

12/18/07:

12:27 Ticket #144 (data table - sortiranje zveznih atributov) closed by anonymous
fixed
12:27 Changeset in orange [4374:43554152d785] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultfixed sorting of continuous data (trac ticket #144)
12:10 Changeset in orange [4373:60034f5d7dd1] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultno data bug fixed, reference and cluster size constraint added listView: …
11:59 Changeset in orange [4372:ee9c5e5313a8] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultfindSubset feature was added, program doesn't crash on wrong input …
01:06 Ticket #156 (Drevesa in minSubset) created by janez
MinSubset je zadovoljen ze, ce obstaja vsaj ena veja z dovolj primeri.

12/16/07:

15:13 Ticket #155 (Dodaj Tcl/Tk v instalacijo) created by janez
Ob instalaciji Pythona Orange ne instalira modulov, povezanih s Tcl/Tkjem. …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.