Timeline


and

05/07/08:

23:45 Changeset in orange [4619:39aa918303a6] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultclosed one open <dl>
22:40 Ticket #223 (Exception: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary ...) closed by janez
fixed: Tole je pri meni že dva tedna popravljeno, comital pa sem kaksno uro, …
18:33 Changeset in orange [4618:face7fa4085a] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed a warning about not using thresholds for non-binary classes
14:46 Ticket #224 (test learners bug) created by gregor
[…] dobis ob klicu "debugWidgets.py simple-evaluate and bayes.pyw"
14:44 Ticket #223 (Exception: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary ...) created by gregor
Janez, a mogoce ti ves kako popravit ta bug: File: OWBaseWidget.py in …
14:41 Ticket #222 (confusion matrix reprint bug) created by gregor
File: OWConfusionMatrix.py in line 145 Function name: …
14:31 Ticket #221 (distancemap bug (se en)) created by gregor
File: OWDistanceMap.py in line 385 Function name: drawDistanceMap …
14:28 Ticket #220 (distancemap bug) created by gregor
distance map vrne exception: File: OWDistanceMap.py in line 629 …
10:31 Ticket #180 (orngChem ni zdruzljiv s Pythonom 2.4) closed by janez
wontfix
09:31 Changeset in orange [3835:0b4604c36100] by gregor <gregor@…>
default- bug fix

05/06/08:

15:02 Changeset in orange [3834:73abd0a78442] by gregor <gregor@…>
default
15:01 Changeset in orange [3833:e8f6d2e5db14] by gregor <gregor@…>
default- widget can be dragged onto canvas also when a label is pressed and …
14:54 Changeset in orange [3832:a9f576915819] by gregor <gregor@…>
default
14:46 Changeset in orange [3831:37c83162790b] by gregor <gregor@…>
default- cleaned the code - bug fix: <> in exceptions were not printed - now …
14:45 Changeset in orange [3830:515e89090fcf] by gregor <gregor@…>
default- changed the looks, …
14:44 Changeset in orange [4617:debf0340b7cd] by gregor <gregor@…>
default- bug fix
14:17 Changeset in orange [3829:b369ec3f24d3] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreplaced Numeric with numpy changed position in widget list
14:16 Changeset in orange [3828:ad00ef0e9443] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultchanged position in widget list
14:16 Changeset in orange [3827:46b2a91f9637] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultchanged position in widget list
11:31 Changeset in orange [4616:e86a71c4b4e7] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreplaced Numeric for numpy
11:31 Changeset in orange [4615:dff9ffb594d4] by miha <miha.stajdohar@…>
default
11:31 Ticket #219 (Nomogram za logisticno regresijo vcasih ne deluje) created by janez
... denimo v Ionosphere
11:30 Changeset in orange [4614:722a11a23b2a] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved Numeric
09:55 Changeset in orange [3826:f0e4f875589d] by gregor <gregor@…>
default
09:36 Changeset in orange [3825:03d281b79e5c] by gregor <gregor@…>
default

05/05/08:

14:32 Changeset in orange [4613:2b71434c36fe] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed a memory leak
12:59 Changeset in orange [3824:51910e776e8b] by gregor <gregor@…>
default- widget for time data visualization

04/28/08:

10:14 Changeset in orange [4612:caf037ed2b1f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed categorical attribute handling -commented some printf statements

04/25/08:

14:30 Changeset in orange [3823:f2da64f68273] by gregor <gregor@…>
default

04/23/08:

10:39 Ticket #218 (statc.ttest_ind zahteva vzorce enake velikosti) created by janez
To ni prav. Gre za neodvisne vzorce in tudi nadaljnja koda deluje prav, le …

04/22/08:

23:10 Ticket #217 (Calibration Plot se usuje, ce mu das risati graf za drevo) created by janez
Iris; ReliefF (m=100, k=5), binarizacija, minSubset+20, maxMajority=95, …
22:26 Ticket #160 (Tale stran crkne z Internal Server error: ...) closed by janez
fixed: Napaka v glueju. Problem je bil predvsem v tem, da stran v resnici sploh …
21:50 Ticket #157 (printDot, printTxt) closed by janez
wontfix: Pravi reporter tega buga je bil sicer Mitar. Mislim, da je tole kar OK in …
21:44 Ticket #107 (KernelWarning: 'BayesLearner': threshold can only be optimized for binary ...) closed by janez
fixed: Odstranil sem warning. Flag po novem pomeni, da se prag optimizira, ce je …
21:27 Ticket #156 (Drevesa in minSubset) closed by janez
fixed
21:27 Ticket #149 (tree prepruning z minSubset ne dela pravilno) closed by janez
fixed
21:26 Changeset in orange [4611:c26ec5247d72] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed the bug with minSubset requiring at least two branches with the …
21:25 Changeset in orange [4610:14d998ecfad6] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the arguments for Example.getmetas (the caller can omit optional …
21:13 Ticket #137 (optional argument pri meta atributih naj bo int) closed by janez
fixed
21:13 Changeset in orange [4609:5845e2303a7a] by janezd <janez.demsar@…>
default
21:07 Ticket #136 (getmetas(True) za example) closed by janez
fixed
21:07 Changeset in orange [4608:6f6be97dd494] by janezd <janez.demsar@…>
default
19:19 Changeset in orange [4607:b811ae9b1c92] by gregor <gregor@…>
default
14:31 Changeset in orange [4606:2a7af26b2152] by gregor <gregor@…>
default- fixed bugs reported on trac
14:30 Changeset in orange [4605:3fc137b3662b] by gregor <gregor@…>
default- fixed bugs reported on trac
13:13 Ticket #215 (Odstrani Check for updates) closed by gregor
fixed
13:12 Ticket #190 (Orange Online Help gre na napacno stran) closed by gregor
fixed
13:06 Ticket #191 (Iskanje dupliciranih imen pri preimenovanju widgetov) closed by gregor
fixed
12:58 Ticket #90 (Preimenovanje elementa na canvasu) closed by gregor
fixed
12:56 Ticket #84 (Necelovit izpis napak/izjem) closed by gregor
fixed
12:10 Ticket #43 (Imputacija neznanih vrednosti v orngScaleData) closed by gregor
fixed
12:07 Ticket #143 (OWDistributions dies on iris with class removed) closed by ales
worksforme
12:04 Ticket #194 (Hierarchical clustering nima kontekstnih setingov) closed by ales
fixed
12:03 Changeset in orange [4604:7d88faa6b02c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-a-added context handlers
11:27 Changeset in orange [3822:0140eb3cc327] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-moved to qt4

04/21/08:

13:46 Changeset in orange [4603:79a97913a47d] by markotoplak
defaultFixed bugs in random forests widget: weird progress bar when some ohter …
13:43 Ticket #171 (Vsaka sprememba Random Forest widgeta sproži signal na izhodu za learner) closed by marko
fixed: Popravljeno.
13:42 Ticket #163 (Odstranjevanje povezave s podatkov na Random Forest widget traja) closed by marko
fixed: Popravljeno.
13:06 Ticket #162 (Caption Random Forest widgeta) closed by marko
fixed: > med testiranjem caption kaže staro (pred preimenovanjem) ime (tudi če na …
12:54 Changeset in orange [4602:fc7e929087be] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultadded evaluation with cost matrix
10:18 Changeset in orange [4601:1f217594b15f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

04/18/08:

21:59 Changeset in orange [4600:0b641d7e9523] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed compile problem with blas mk.2 :)
21:50 Changeset in orange [4599:0114471aca80] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed compile problem with blas
20:09 Changeset in orange [4598:984bfc885059] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultadded LinearLearner.htm
20:09 Changeset in orange [4597:72edfc20f122] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-changed arguments for NodeSort to const

04/17/08:

23:04 Changeset in orange [4596:dfcd83eaec9f] by janezd <janez.demsar@…>
default- renamed the field 'model' to 'linmodel'. 'model' is already a type and …

04/16/08:

10:46 Ticket #216 (F1 v widgetih ne deluje) created by janez
10:35 Ticket #215 (Odstrani Check for updates) created by janez
Ker bomo sli itak kmalu na Qt4, je boljse, da v tej verziji ne ponujamo …
09:48 Changeset in orange [4595:47bb6d009eb8] by gregor <gregor@…>
default- bug fixes

04/15/08:

23:59 Ticket #99 (Neuspesna namestitev na zavarovanih Windows XP) closed by janez
fixed: Tole je pravzaprav isto kot  http://www.ailab.si/orange/trac/ticket/41
23:49 Changeset in orange [4594:741bb69a9f97] by janezd <janez.demsar@…>
default- python can now be installed so that the user can set the directory, the …
23:29 Ticket #173 (enumeriranje atributov vrne njihove vrednosti) closed by janez
fixed: Da je iteriranje prek atributa pomenilo iteriranje prek njegovih …
23:13 Ticket #147 (OWFile ne potrebuje vec izhoda Attribute Definitions) closed by janez
fixed
23:13 Changeset in orange [4593:4a31365c63c0] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed registration of meta attributes with weights
23:12 Changeset in orange [4592:54e1d95b8c14] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed output "Attribute Definitions"
23:10 Ticket #132 (ExampleTable se usuje, ce pobrises slice) closed by janez
fixed
22:17 Ticket #214 (Nomogram tiho sprejme napacne klasifikatorje) created by janez
Ce Nomogramu dam drevo, tiho ne naredi nicesar, namesto, da bi javil …
22:06 Ticket #124 (Report v NBC widgetu) closed by janez
fixed
22:06 Changeset in orange [4591:43cdf6474a67] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed the Report button
22:03 Changeset in orange [4590:22599e9236ad] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
22:03 Changeset in orange [4589:75a01ecc478f] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
22:03 Changeset in orange [4588:78b01a7d79f4] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
22:02 Changeset in orange [4587:6095f3483f30] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
22:02 Changeset in orange [4586:37bc969de97f] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
22:01 Changeset in orange [4585:9dc83e1028b5] by janezd <janez.demsar@…>
default- unnecessary code formatting changes
22:01 Changeset in orange [4584:785d58763b02] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
22:01 Changeset in orange [4583:d8dd7919178b] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
22:00 Changeset in orange [4582:7168ce41fa57] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
22:00 Changeset in orange [4581:ceb2837f9794] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:57 Changeset in orange [4580:8b0082e52a69] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:56 Changeset in orange [4579:95c89a71cacc] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:56 Changeset in orange [4578:ddcb4f3c7e57] by janezd <janez.demsar@…>
default- the module now only tries to import the orngText module; fails silently …
21:51 Changeset in orange [4577:70cea30a10f9] by janezd <janez.demsar@…>
default- reworded a few messages
21:50 Changeset in orange [4576:5e4c5d0ae878] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:50 Changeset in orange [4575:97bb0f25c83d] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc) - code formatting changes - …
21:47 Changeset in orange [4574:19cdd96e065d] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc) - code formatting changes - …
21:45 Changeset in orange [4573:5d9c27ebee3c] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:45 Changeset in orange [4572:9094f928dc95] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:45 Changeset in orange [4571:d8822f7dc019] by janezd <janez.demsar@…>
default- unnecessary code formatting changes
21:44 Ticket #208 (bug v owcontexts) closed by janez
fixed: Tole bi moralo biti zdaj OK (popravil sem tako vrstico, kjer se zgodi …
21:43 Changeset in orange [4570:0d6b7624ba1c] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed bug 208
21:15 Changeset in orange [4569:714b4ebd95fc] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:12 Changeset in orange [4568:6f906f5452b8] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a check in the context handler
21:11 Changeset in orange [4567:290b66f39b56] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
21:11 Changeset in orange [4566:0001a636e1a1] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:10 Changeset in orange [4565:2290d4f3e18d] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:10 Changeset in orange [4564:5695e4c5584e] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:09 Changeset in orange [4563:48e0fd27d0cd] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
21:09 Changeset in orange [4562:329b3aeac054] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:09 Changeset in orange [4561:f13cdf49ecfa] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:08 Changeset in orange [4560:30667c3aa693] by janezd <janez.demsar@…>
default- reworded a few messages
21:07 Changeset in orange [4559:23ae686f969f] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it more similar to the …
21:07 Changeset in orange [4558:0e28648873ac] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes (tabs to spaces!)
21:06 Changeset in orange [4557:62908ae6d9b8] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:06 Changeset in orange [4556:07083a7160ad] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:05 Changeset in orange [4555:f4ed941f00ca] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes (tabs to spaces!)
21:05 Changeset in orange [4554:3d0eacc3266b] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
21:04 Changeset in orange [4553:994baab5ded5] by janezd <janez.demsar@…>
default- reworded a few messages
21:03 Changeset in orange [4552:6406a9c0b960] by janezd <janez.demsar@…>
default- reworded a few messages
21:03 Changeset in orange [4551:5896433f2d0e] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:02 Changeset in orange [4550:fe68b05b39ec] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:02 Changeset in orange [4549:b3a5405daddb] by janezd <janez.demsar@…>
default- reworded a few messages
21:01 Changeset in orange [4548:a3d7a3f5f463] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
21:00 Changeset in orange [4547:be046639cd08] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
20:59 Changeset in orange [4546:921b24080dd0] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
20:59 Changeset in orange [4545:2b84a6d27cd4] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
20:58 Changeset in orange [4544:79e1df7d4792] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
20:53 Changeset in orange [4543:1e34c8c90b32] by janezd <janez.demsar@…>
default- code formatting changes
20:52 Changeset in orange [4542:edcd5fc91a6e] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a few unimportant spaces
20:52 Changeset in orange [4541:d2a75f96ce0a] by janezd <janez.demsar@…>
default- renamed variable type to tpe
20:51 Changeset in orange [4540:d2036b0a43e2] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a misspell
20:50 Changeset in orange [4539:548b6cb714ae] by janezd <janez.demsar@…>
default- lines -> connections
20:50 Changeset in orange [4538:f84fdbcc08ce] by janezd <janez.demsar@…>
default- deviance -> deviation - changed the way some messages are composed (made …
17:53 Changeset in orange [4537:596f1e87aaa7] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the way some messages are composed (made it closer to the …
17:50 Changeset in orange [4536:3d7fc05bca6c] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed few messages (capitalization etc)
17:45 Ticket #213 (V doc/modules se valjata orngReinforcement.py in orngReinforcement.html) created by janez
Cemu je to tu? To dela?
17:44 Changeset in orange [4535:c3e11a92a76e] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed the class attribute (there are three possible classes in the …
17:43 Changeset in orange [4534:d73f085a1745] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed a stray comment
14:21 Changeset in orange [4533:06975659dd02] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultAdded linear classifiers from LIBLINEAR
14:20 Changeset in orange [4532:f2cab39e3c77] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
defaultAdded linear classifiers from LIBLINEAR

04/14/08:

12:59 Ticket #212 (Learnerji v orngModulih naj sprejemajo tudi sezname) created by janez
orngTree.TreeLearner(data[:200]) ne dela
10:52 Changeset in orange [4531:5eaaf134fbcf] by miha <miha.stajdohar@…>
default

04/11/08:

18:12 Changeset in orange [4530:142067b52edc] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed a 'rem' before calling the compiler!

04/10/08:

23:18 Changeset in orange [4529:bd374d7da711] by crt <crtomir.gorup@…>
defaultTestiram se iz TextMate.
23:09 Changeset in orange [4528:30f8b4925cb2] by crt <crtomir.gorup@…>
defaulttestiram svn

04/09/08:

14:40 Changeset in orange [4527:5d52181c3378] by miha <miha.stajdohar@…>
default
14:38 Changeset in orange [4526:3c95b621cc77] by miha <miha.stajdohar@…>
defaulthandles invalid file
14:34 Changeset in orange [4525:b0113e7916c5] by miha <miha.stajdohar@…>
default
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.