Timeline


and

08/04/08:

22:24 Changeset in orange [5066:e537f19dabb2] by janezd <janez.demsar@…>
default- added reading the datasetsPath from orngConfiguration
22:05 Ticket #247 (AttributeDistance je primitiven) closed by janez
wontfix: Bo kar v redu, kot je. Pearson zna racunati tudi razdalje med …
20:24 Ticket #268 (Distributions nima izbranih razredov) closed by janez
fixed: Konteksti so shranjevali reference na objekte, kar postane problem, kadar …
20:22 Changeset in orange [5065:56b01bdd1965] by janezd <janez.demsar@…>
default- added one-against-all binarization
20:22 Changeset in orange [5064:66625cac3f45] by janezd <janez.demsar@…>
default- saving values into contexts now makes at least shallow copies. Some …
20:19 Changeset in orange [5063:21fcad0d6686] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a missing openContext - removed diagnostic prints
17:26 Ticket #17 (Numpy: pretvorba meta atributov iz ExampleTable v numpy in obratno) closed by janez
wontfix: Za "sparse meta atribute" bi bil primeren kvecjemu sparse matrix. Ta je v …
16:35 Ticket #249 (Don't know in don't care) closed by janez
wontfix: Tole utegne se kdaj priti prav. Problemov z razlikovanjem pa niti ni, bolj …
14:40 Changeset in orange [5062:00c36ec5820e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultmark by input signal moved to radio button
12:40 Changeset in orange-bioinformatics [438:fb8e21603729] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added geneInfoLabel -added warning No terms found
12:39 Ticket #18 (compare2AUCs ne deluje) closed by janez
wontfix: Pustimo. Irelevantno.
12:33 Ticket #228 (ORANGE_DATA_PATH) closed by janez
fixed
12:21 Changeset in orange [5061:e6cbb15915d9] by janezd <janez.demsar@…>
default- ExampleTable_new(filename) now also looks for files specified in the …
12:21 Changeset in orange [5060:e97f914ad7aa] by janezd <janez.demsar@…>
default
10:28 Changeset in orange [5059:0fdd1a09653e] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed the test for negative cdisp which caused false errors

08/02/08:

23:40 Changeset in orange [5058:abd0d838dc9d] by janezd <janez.demsar@…>
default- added binarization one-against-others to classification trees
23:40 Changeset in orange [5057:18a35b3ffb1a] by janezd <janez.demsar@…>
default- a small patch to avoid a warning by MS VC
23:39 Changeset in orange [5056:ee2abc44151d] by janezd <janez.demsar@…>
default- added binarization one-against-others to classification trees
23:38 Ticket #272 (Binarizacija eden proti vsem v drevesih) closed by janez
fixed
23:02 Ticket #285 (Verjetni bug v ReliefFovi bestBinarization) created by janez
Bi *gi++ : +*gi++ moralo biti *gi++ : -*gi++ ali kaj takega?!
16:20 Ticket #242 (Deljenje z niclo v orngContingency.ChiSquareProb) closed by janez
fixed
16:20 Changeset in orange [5055:07ca18d090e1] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a division by zero
15:58 Ticket #58 (Dokumentacija za statc) closed by janez
wontfix: Ker ne vemo, ce ga bomo dolgorocno obdrzali, ga raje ne dokumentirajmo.
15:55 Ticket #278 (MeasureAttributes_Python naj bere needs) closed by janez
fixed
15:54 Changeset in orange [5054:bbd11d989e14] by janezd <janez.demsar@…>
default
15:39 Changeset in orange [5053:70fd9d4eae0a] by janezd <janez.demsar@…>
default- attribute measures defined in python can now set needs and can define …
15:16 Changeset in orange [5052:48a3a3da03cf] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a test for measure that needs a generator
15:08 Changeset in orange [5051:6414b4575ed4] by janezd <janez.demsar@…>
default- moved stored settings on linux from ~/orange to ~/.orange

08/01/08:

23:39 Ticket #266 (Neaktivni pogoji v widgetu Select Data) closed by janez
fixed: Predpostavljamo, da gre za Qtjev bug. Naredil sem obvoz; ce bodo Qt …
23:38 Changeset in orange [5050:8415e17ebaf3] by janezd <janez.demsar@…>
default- added an accidentally removed connect
21:53 Changeset in orange [5049:8881c52bb0a0] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a workaround for what seems like a Qt bug (when a checkbox is …
21:52 Changeset in orange [5048:91fd05ac902f] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed a diagnostic print
21:26 Ticket #284 (Rank Attributes ne pokaze tabele) created by janez
Rank attributes ne pokaze tabele, dokler se ne sprozi kak callback
10:54 Changeset in orange [5047:b10cd272be47] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
10:14 Changeset in orange [5046:7e33286f8f64] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-changed default svm_type to NU_SVC
00:42 Ticket #277 (V dokumentacijo dodaj, kar je novega v pravilih) closed by janez
fixed
00:42 Changeset in orange [5045:38095945049e] by janezd <janez.demsar@…>
default

07/31/08:

21:45 Ticket #279 (Precompiled headerji) closed by janez
wontfix: Poskusil. Izkaze se, da je prevajanje z njimi nekoliko (~10%) pocasnejse …
21:22 Changeset in orange [5044:d0ab725e3ada] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed redundant TValue::'s (gcc complained about them)
17:28 Changeset in orange [5043:61258950f368] by janezd <janez.demsar@…>
default- reenabled the inadvertently disabled -O3
17:15 Changeset in orange [5042:9c17b0bdf59e] by janezd <janez.demsar@…>
default- added (and commented out) the intel compiler
17:14 Changeset in orange [5041:5b5d478781e6] by janezd <janez.demsar@…>
default- small preprocessor patches
15:43 Ticket #269 (File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov) closed by janez
fixed: GROZA! OWGUIjevi radioButtoni niso updateali vrednosti, ce ni bil dolocen …
15:42 Changeset in orange [5040:9bdca707d199] by janezd <janez.demsar@…>
default- irrelevant changes (removed redundant comments...)
15:40 Changeset in orange [5039:e8f2fbbf9100] by janezd <janez.demsar@…>
default- radioButtons were not connected to callback (not even to the one …
12:35 Changeset in orange-bioinformatics [437:f225715c54d2] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:13 Changeset in orange [5038:ee3fe8f37d23] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-removed orngSOM documentation
11:11 Changeset in orange [5037:5b6e1e22f71f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/30/08:

21:47 Ticket #282 (ItemsetInducer in zvezni atributi) closed by janez
fixed
21:46 Changeset in orange [5036:c08f334c74b8] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed error reporting when the non-sparse algorithm is run on continuous …
21:36 Changeset in orange [5035:a2fed2b12195] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed problems when the data contained too few different examples for …
21:12 Changeset in orange [5034:6eeae0cad5d7] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed a diagnostic print
20:50 Changeset in orange [5033:c202765a29be] by janezd <janez.demsar@…>
default- probably fixed problem with meta attributes suddenly moving back to …
15:17 Changeset in orange [5032:f6f62dc29318] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed signal type "tuple" to "Itemsets" (forgot one the last time)
15:13 Ticket #283 (OWSelectAttributes: error when selection from listboxes) created by miha
move all attributes to available attributes listbox first select meta …
14:58 Changeset in orange [5031:4f382c0a5006] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed problems with ambiguous crc functions
12:57 Changeset in orange [5030:3d0aac3f2e82] by janezd <janez.demsar@…>
default- sparse inducer can now work on continuous attributes; zero's are treated …
12:38 Ticket #282 (ItemsetInducer in zvezni atributi) created by janez
Naj uporablja tudi zvezne atribute; 0 naj pomeni, da itema ni.
12:23 Changeset in orange [5029:b3ec919c2bc6] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed constant names
12:16 Changeset in orange [5028:ef6e19557453] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed -fixed constant names
12:15 Changeset in orange [5027:ee91abc4b46a] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed constant names
11:42 Changeset in orange [5026:8c791703adcc] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreplaced "class ExampleTable(orange.ExampleTable)" with "from orange …
11:41 Changeset in orange [5025:5d9aa1525b99] by miha <miha.stajdohar@…>
default
11:13 Changeset in orange [5024:4266b688c259] by miha <miha.stajdohar@…>
default

07/29/08:

18:00 Changeset in orange [5023:06c8d2110ce6] by janezd <janez.demsar@…>
default
17:43 Changeset in orange [5022:d828a93d045d] by janezd <janez.demsar@…>
default- fix the crash if the .net file had only two parameters for edges; the …
17:15 Changeset in orange [5021:c80112813b90] by markotoplak
defaultIf only items descriptions for network graph are changed, keep node …
17:13 Changeset in orange [5020:9f5b7b9cd4e9] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed the missing self.shiftPressed in the tree widget
17:07 Changeset in orange [5019:5ffd53984107] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the signal for itemsets from tuple to Itemsets
15:48 Changeset in orange [5018:402db468d3b2] by miha <miha.stajdohar@…>
default
15:48 Changeset in orange [5017:031d06ebe1fb] by miha <miha.stajdohar@…>
default
15:47 Changeset in orange [5016:ac175d268ba6] by miha <miha.stajdohar@…>
default
15:46 Changeset in orange [5015:41bcec59ccf6] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultfixed bug in getValues
15:23 Changeset in orange [5014:b4b1f111b059] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded label=None
15:06 Changeset in orange [5013:802fb9175f60] by miha <miha.stajdohar@…>
default
15:02 Changeset in orange [5012:2a2b82d7860b] by miha <miha.stajdohar@…>
default
14:40 Changeset in orange [5011:4d6faa6f03ee] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultfixed bug in fromSymMatrix
13:44 Ticket #281 (Canvas si ne zapomni, kateri toolbari so vidni) created by janez
S tem ne mislim toolbarov z widgeti, temvec "Manage Schemas" in "Widget …
13:42 Ticket #280 (Popravi tip signala za itemsete) closed by janez
fixed
13:07 Changeset in orange-bioinformatics [436:b3772fa8fe66] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-removed redundant print statements

07/28/08:

10:44 Ticket #273 (C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu) closed by ales
fixed

07/25/08:

12:01 Changeset in orange-bioinformatics [435:f58d156af5ee] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
01:35 Ticket #280 (Popravi tip signala za itemsete) created by janez
Signal definiraj v widgetu OWItemsets, vsebuje naj, kar vraca inducer, in …

07/24/08:

14:55 Changeset in orange-bioinformatics [434:e2e8e7aabc4a] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:09 Changeset in orange-bioinformatics [433:92d41d3e16e5] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:02 Ticket #279 (Precompiled headerji) created by janez
Tole je potrebno nujno dodati, da bo gcc prevajal hitreje.
11:00 Ticket #278 (MeasureAttributes_Python naj bere needs) created by janez
Trenutno ni mogoce napisati mere, ki bi zahtevala generator. Naj po novem …
02:06 Ticket #275 (Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0) closed by janez
fixed

07/23/08:

22:04 Ticket #277 (V dokumentacijo dodaj, kar je novega v pravilih) created by janez
storeExamples v inducerjih, getItemsets oz. getExamples …
21:59 Changeset in orange [5010:f8c26dde1a4b] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the tree toolbar into a real tree (replaced buttons with …
21:58 Changeset in orange [5009:72f57281871b] by janezd <janez.demsar@…>
default- readCategories now reads the widget directories only upon the first …
21:51 Changeset in orange [5008:c8b058b06dea] by janezd <janez.demsar@…>
default- createWidgetsToolbar did not accept the 'rebuildRegistry' flag anymore …
21:13 Ticket #274 (Hitrejsi orngRegistry) closed by janez
fixed
21:12 Changeset in orange [5007:cd82d77c6254] by janezd <janez.demsar@…>
default- added MOfNCounter
21:11 Changeset in orange [5006:2c4adf9b9233] by janezd <janez.demsar@…>
default- there is no more widget registry. Widgets are re-read at every session; …
13:21 Changeset in orange [5005:a1ff371e0905] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed the order of widgets toolbars
13:05 Changeset in orange [5004:2e87dc6643d9] by janezd <janez.demsar@…>
default- clarified two error messages (#itemsets vs. support)
13:04 Changeset in orange [5003:2879b805b9b7] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a null-pointer problem in getting itemsets for sparse data
13:03 Changeset in orange [5002:96e788d71846] by janezd <janez.demsar@…>
default- added sparse data sets
13:02 Changeset in orange [5001:e958c8841b6b] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed two weird append(None)s, which caused a problem a bit later; I …
11:57 Changeset in orange-bioinformatics [432:1d75a5e24b60] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:55 Changeset in orange-bioinformatics [431:efa1c7172a44] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/22/08:

22:54 Ticket #276 (Bug z meta atributi v OWDataTable) created by janez
Vrstica 176, metas.append(None), ima kvaren vpliv na widget, predvsem na …
22:21 Ticket #275 (Popravek za data type not understood daj tudi v branch 1.0) created by janez
22:02 Changeset in orange [5000:18108debf6a8] by janezd <janez.demsar@…>
default- added getitemsets to sparse inducer
21:58 Changeset in orange [4999:932393989e24] by janezd <janez.demsar@…>
default- added sparse inducer (untested!)
16:10 Changeset in orange-bioinformatics [430:240c57f3dbcc] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:12 Changeset in orange-bioinformatics [429:7d507bcd0c8f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/21/08:

23:42 Ticket #274 (Hitrejsi orngRegistry) created by janez
Ce bi orngRegistry delal hitreje, bi Orange lahko vsakic rebuildal …
23:32 Changeset in orange [4998:d5bb9e736d0f] by janezd <janez.demsar@…>
default
10:50 Ticket #273 (C4.5 drevesa se ne prikazejo v vizualizacijskem widgetu) created by blaz
File -> C4.5 -> Classification Tree Graph drevo se ne prikaze. z …
08:27 Changeset in orange-bioinformatics [428:3a6d6a44a637] by markotoplak
defaultMinor change in obiGsea.py.
08:25 Changeset in orange-bioinformatics [427:94c15e067485] by markotoplak
defaultMoved two funtions out of the class.

07/18/08:

23:13 Changeset in orange [4997:3f65c6a715a8] by janezd <janez.demsar@…>
default- added chi2
23:13 Changeset in orange [4996:6cf2e949e0b3] by janezd <janez.demsar@…>
default- association rules and itemsets now support 'storeExamples' (the examples …
23:11 Changeset in orange [4995:92ecaa269ecf] by janezd <janez.demsar@…>
default- added lots of new features (signals with examples etc)
23:10 Changeset in orange [4994:64270dcc3723] by janezd <janez.demsar@…>
default- added function domainPurger
23:10 Changeset in orange [4993:e35c5b28b1c7] by janezd <janez.demsar@…>
default- if a button can be toggled, it can now also be linked to a master's …
17:36 Changeset in orange [4992:80c9f8d2e548] by gregor <gregor@…>
default- tree view is now even more beautiful.
11:37 Changeset in orange [4991:99d2b72f54b0] by gregor <gregor@…>
default
11:37 Changeset in orange [4990:87fb2777ff37] by gregor <gregor@…>
default- added tree view for showing the list of widgets

07/17/08:

16:44 Changeset in orange [4989:4018b8a0300a] by janezd <janez.demsar@…>
default- finished porting to Qt4 - simplified a lot of code, made it faster (list …
16:39 Changeset in orange [4988:565780d8edc3] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed a type comparison into isinstance
16:37 Changeset in orange [4987:60021b227dc2] by janezd <janez.demsar@…>
default- added TableBarItem
13:57 Changeset in orange [4986:1b58af1844ac] by janezd <janez.demsar@…>
default- moved to Supervised (should disappear from Associate, but did not?!)
13:43 Changeset in orange-bioinformatics [426:465ac4f60426] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed image widget layout problem

07/16/08:

23:31 Changeset in orange [4985:9f39bdf432ed] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a bug with not locking the example table in getitemsref
14:06 Changeset in orange [4984:50ab11299614] by miha <miha.stajdohar@…>
default
14:01 Changeset in orange [4983:6c2c8c95ffdd] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultmoved and changed priorities
13:53 Changeset in orange [4982:a47bfb59d008] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultmoved network to unsupervised
13:53 Changeset in orange [4981:9c1754c2fc6e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultmoved network widgets to unsupervised
13:18 Changeset in orange [4980:648adc16699a] by gregor <gregor@…>
defaultbug fix
12:22 Changeset in orange-bioinformatics [425:a53aea186a67] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:53 Changeset in orange [4979:f9974d67bcbe] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-prints continuous values in proper format
11:28 Changeset in orange-bioinformatics [424:4ea58c04203b] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-removed import mMisc

07/15/08:

15:54 Changeset in orange [4978:a6faedc4713b] by gregor <gregor@…>
default- bug fix in widgetBox: although addSpace = False we still added a …
15:53 Changeset in orange [4977:b05f65582735] by gregor <gregor@…>
default- removed the space below the apply buttons
13:05 Ticket #271 (OWScatterPlot ne dela) closed by gregor
fixed: potreben je bil update oranga
11:25 Changeset in orange [4976:bb9f48f9f90b] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded strip when matching items to mark
10:00 Changeset in orange [4975:ce0c8da5aa44] by gregor <gregor@…>
default- changed the path to icons (didn't work on linux)
09:59 Changeset in orange [4974:3f71956886ac] by gregor <gregor@…>
default- changed the path to icons (didn't work on linux)
09:59 Changeset in orange [4973:600363f14ca7] by gregor <gregor@…>
default- changed the path to icons (didn't work on linux)
09:59 Changeset in orange [4972:2b45417401ef] by gregor <gregor@…>
default- changed the path to icons (didn't work on linux)
09:45 Changeset in orange [4971:694e836495cb] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultdistance matrix support added

07/14/08:

13:47 Changeset in orange [4970:4b10c7071ace] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings
13:46 Changeset in orange [4969:b314a0764a75] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings
13:46 Changeset in orange [4968:053e2f25c111] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings
13:45 Changeset in orange [4967:9a84e17eea9c] by gregor <gregor@…>
default- this frame is now used only to create the window icon. the previous …
13:44 Changeset in orange [4966:aa1dac0ff6ac] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings
13:43 Changeset in orange [4965:db3d5dde346d] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings - added new constructor to basewidget …
13:40 Changeset in orange [4964:0673c7d5912b] by gregor <gregor@…>
default- removed activateLoadedSettings - added new constructor to basewidget
13:38 Changeset in orange [4963:2010d8017235] by gregor <gregor@…>
default- added icon size 40x40 - removed moveToGrid - code cleanup - changed …
13:34 Changeset in orange [4962:933d75ae49a2] by gregor <gregor@…>
default- moved from widgets\icons - added red and green edges for showing the …
13:22 Changeset in orange [4961:3aa2e0da2cca] by gregor <gregor@…>
default- moved from widgets\icons - added red and green edges for showing the …
12:46 Changeset in orange [4960:68154abab645] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultauto load last file
12:29 Changeset in orange [4959:8f868dd680a8] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added removeMarkers=1 to removeDrawingCurves call
12:28 Changeset in orange-bioinformatics [423:e4d978817558] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added class markers
12:11 Ticket #272 (Binarizacija eden proti vsem v drevesih) created by janez
Glej  http://www.ailab.si/orange/forum/viewtopic.php?t=551
12:09 Changeset in orange [4958:ddefbdfc4fcd] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultnew
09:43 Changeset in orange [4957:4eb1401c6bf5] by miha <miha.stajdohar@…>
default
09:37 Changeset in orange [4956:80233a770170] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultcontinuous color improved
09:24 Changeset in orange [4955:7b4f705f2b6c] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultcolor by continuous attr

07/13/08:

17:02 Ticket #271 (OWScatterPlot ne dela) created by blaz
ScatterPlot se razsuje, ce mu dam titanic ali brown-selected (tole je po …

07/11/08:

14:41 Changeset in orange [4954:bbb47fb10993] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed widget layout -fixed mouse event handling -fixed performance issues …
13:44 Changeset in orange-bioinformatics [422:fe5c0da22f25] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added some doc strings
13:09 Changeset in orange-bioinformatics [421:884e77346dfc] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:35 Changeset in orange-bioinformatics [420:1aee29c33076] by markotoplak
defaultAdded obiDicty.
09:56 Changeset in orange [4953:a0041a58bb41] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultColor vertices by missing values also
09:55 Changeset in orange [4952:e78b4f2899ac] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultWidget that executes python script

07/10/08:

13:26 Changeset in orange-bioinformatics [419:bd13197fe200] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed box plots
12:52 Changeset in orange-bioinformatics [418:c36196ff224b] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
12:42 Changeset in orange [4951:24f23f48d1b2] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed graph saving for tree widgets
12:16 Changeset in orange [4950:5c34a50c65ca] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-changed the doubleSpin to use QDoubleSpinBox instead of QSpinBox
11:00 Changeset in orange-bioinformatics [417:dff0c98d57f6] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added a score column to selected attributes output

07/09/08:

15:45 Changeset in orange-bioinformatics [416:f2c8a4a5906f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed Enrichment column
13:39 Ticket #270 (Tree Viewer na zacetku vedno narise "torte") closed by ales
fixed
13:10 Changeset in orange [4949:4b3a47a09edf] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-removed the parent edge of root node
12:55 Changeset in orange [4948:aec0fa7929a7] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/08/08:

13:04 Changeset in orange-bioinformatics [415:1c9e68cb3a06] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-moved to PyQt4 and Qwt5
08:43 Ticket #270 (Tree Viewer na zacetku vedno narise "torte") created by janez
Narisem drevo, izkljucim Show Pies in torte izginejo. Zaprem canvas in ga …

07/07/08:

22:30 Changeset in orange-bioinformatics [414:d7764b1f5cbc] by markotoplak
defaultGSEA remove suffix of geneset files.
15:25 Changeset in orange [4947:933971f952c1] by miha <miha.stajdohar@…>
defaulthome dir on linux is different from windows; changed ppp/stamp to …
15:19 Changeset in orange-bioinformatics [413:7770e279977e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed the select n-best features for two-tail measures -fixed p-value for …
15:15 Changeset in orange-bioinformatics [412:54830a752b26] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-more sensible default return values for t_test and anova
14:22 Changeset in orange [4946:4e6103fc2b83] by miha <miha.stajdohar@…>
default
13:31 Changeset in orange [4945:c03921bb8d49] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded abs to weighted FR
12:38 Changeset in orange [4944:b0be584c046b] by gregor <gregor@…>
default- bug fix: changed setPen() calls to setBrush() for text items
12:37 Changeset in orange [4943:6faf1f234f1d] by gregor <gregor@…>
default- bug fix: changed setPen() calls to setBrush() for text items
12:26 Changeset in orange [4942:851c6a6db058] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded FR - weighted
12:26 Changeset in orange [4941:ec68ca8d9b7b] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded FR - weighted
12:02 Changeset in orange [4940:5e6b89a2c380] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved background
11:37 Changeset in orange [4939:afc5bfddd97f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:08 Ticket #269 (File si ne zapomni nastavitve za sestavljanje novih atributov) created by janez
Je to povezano s tem, da ne gre vec za int?
10:25 Ticket #268 (Distributions nima izbranih razredov) created by janez
Tole utegne biti povezano s spremembami v OWGUI (ControlledListBox) ali s …
00:17 Changeset in orange [4938:b19b15047afa] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed an obsolete comment
00:16 Changeset in orange [4937:70562172baba] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed problems with exporting the getExampleID function

07/06/08:

16:29 Ticket #267 (Neupdatani graf v Discretization) created by janez
Ko spremenis individualno nastavitev diskretizacije, se graf ne updatea. …
16:23 Changeset in orange [4936:787935be4ca6] by janezd <janez.demsar@…>
default- ported to Qt 4.0, added individual selections
16:21 Changeset in orange [4935:d3db98775a3d] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a few bugs presumably due to different signal triggers in Qt 4
16:14 Changeset in orange [4934:699dcf751e3b] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed an ugly default value from getdeepattr - changed a few …

07/05/08:

18:57 Changeset in orange [4933:60e04f1335fc] by janezd <janez.demsar@…>
default- change . into -> (shame on me)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.