Timeline


and

11/23/08:

23:26 Changeset in orange-bioinformatics [618:b7bd7f2eaa17] by peterjuv <peterjuv@…>
default-> qt4
22:34 Changeset in orange-bioinformatics [617:83cefcd60c3a] by peterjuv <peterjuv@…>
default-> qt4
00:36 Ticket #320 (F1 vcasih ne prime) created by janez
F1 v widgetih vcasih prime vcasih ne. Podobno ne deluje avtomatska …
00:33 Ticket #319 (Predelati help za canvas, da uporablja Qtjev sistem) closed by janez
wontfix: Pozabi. WebKit je prava stvar.
00:32 Changeset in orange [5581:8de483a38a20] by janezd <janez.demsar@…>
default- help for widgets is now based on Qt's WebKit
00:27 Changeset in orange-bioinformatics [616:159a39858830] by peterjuv <peterjuv@…>
default->qt4

11/22/08:

13:20 Changeset in orange [5580:683913e59d48] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed conflict with old palette settings
13:20 Changeset in orange-bioinformatics [615:e7ec2617b471] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed conflict with old palette settings

11/21/08:

23:18 Ticket #319 (Predelati help za canvas, da uporablja Qtjev sistem) created by janez
S tem, s cimer smo nekoc delali .chm, bi moralo to biti preprosto. Glej …
22:29 Changeset in orange [5579:caeea0de52b8] by janezd <janez.demsar@…>
default- canvas popups are now constructed in canvas' constructor, not within the …
18:55 Ticket #166 (Napake pri update) closed by janez
wontfix: Tale slavni update smo ukinili. Aleluja!
18:54 Ticket #168 (V tabeli v Test Learnerju se lahko spreminjajo vrednosti) closed by janez
fixed
18:51 Ticket #94 (Widget info uporablja obsolete razred QMultiLineEdit) closed by janez
fixed
18:51 Changeset in orange [5578:078a0dad4466] by janezd <janez.demsar@…>
default- added disabling of unavailable choices in the canvas popup
18:49 Changeset in orange [5577:54c340da968b] by janezd <janez.demsar@…>
default- moving the place where the output gets redirected was a bad idea since …
17:46 Changeset in orange [5576:63409a137ca3] by janezd <janez.demsar@…>
default- updated to Qt4.4
16:25 Changeset in orange [5575:6521eb04250c] by janezd <janez.demsar@…>
default- updated with changes related to the different structure of the registry …
16:24 Changeset in orange [5574:6fda04611ecc] by janezd <janez.demsar@…>
default- output is now redirected earlier to catch the messages that happen …
16:07 Changeset in orange [5573:4cd7d0f46640] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-using OWColorPalette
16:06 Changeset in orange [5572:df0826e6feb8] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
15:38 Changeset in orange [5571:b1d6dd209806] by peterjuv <peterjuv@…>
default
15:35 Changeset in orange [5570:5d3c5d4b3e97] by peterjuv <peterjuv@…>
default
15:31 Ticket #281 (Canvas si ne zapomni, kateri toolbari so vidni) closed by janez
wontfix: Napaka je izginila ob predelavi canvasa.
15:23 Ticket #302 (Graph: Povezave s tezo 0) closed by anonymous
fixed
14:58 Changeset in orange [5569:4f1661dbc720] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a bug with uninitialized _disconbuf - added casting PyEdge to int
14:57 Changeset in orange [5568:1922bd7b1b8b] by gregor <gregor@…>
default- reload only if file exists
14:51 Changeset in orange [5567:94ece27ba22d] by gregor <gregor@…>
default- bug fix with showing tooltips - removed self.anchorsAsVectors
14:41 Changeset in orange [5566:f5ca417e304b] by gregor <gregor@…>
default- changed the registry so that it now contains all the data that orngTabs …
14:13 Changeset in orange [5565:02adf0c741ba] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added PaletteSelectorComboBox class
14:12 Changeset in orange-bioinformatics [614:3c2e7b53e411] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added color combo box and removed old code
14:11 Changeset in orange [5564:c798f4fe6e4f] by gregor <gregor@…>
default
12:54 Ticket #318 (Zamaknjen bitmap v Linear Projection) created by janez
Bitmap, ki ga dobis s "Show Probabilities" je prevelik - potegnjen iz …
12:29 Ticket #301 (Risanje bitmapov v Qt4) closed by janez
fixed
11:03 Changeset in orange [5563:8cc9bd3178b5] by peterjuv <peterjuv@…>
defaultfixed html error (</span>)

11/20/08:

23:34 Changeset in orange [5562:bf9ce3b3a02e] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a splash screen - added progress report when registering widgets
21:34 Changeset in orange [5561:d77070587bae] by janezd <janez.demsar@…>
default- nicer UI (NOT -> Negate, nicer description of negated conditions)
21:31 Changeset in orange [5560:bab2e2330d9a] by janezd <janez.demsar@…>
default- added the missing replot for cut-off lines
17:44 Ticket #153 (Negirani operatorji v Select Data) closed by janez
fixed
17:32 Ticket #267 (Neupdatani graf v Discretization) closed by janez
fixed: Morda je bilo povezano - v tem smislu, da se je prej prozil kak signal, ki …
17:14 Ticket #276 (Bug z meta atributi v OWDataTable) closed by janez
fixed
17:05 Ticket #288 (Interactions Graph shranjuje v zasciteni direktorij) closed by janez
fixed
16:52 Changeset in orange-bioinformatics [613:175ab801fc13] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-extended palette
16:52 Changeset in orange [5559:98051da9c97e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added added extended palette generation
15:11 Ticket #315 (Net Explorer font size) closed by miha
fixed: added spin for font size
14:39 Ticket #204 (Predelava Interaction grafa) closed by miha
fixed: predelal sem ga že zdavnaj, a ga od takrat še nihče ni uporabil in …
14:38 Ticket #316 (Inicializacija orange.GraphAsList nepotrebno izpise TNetwork constructor) closed by miha
fixed: odstranil
14:37 Changeset in orange [5558:f2e7910ee966] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved print out
14:36 Changeset in orange [5557:74edf66778ac] by miha <miha.stajdohar@…>
default
14:33 Ticket #314 (orngNetwork.saveNetwork crkne ce ima povezava utez 0) closed by miha
fixed
14:33 Changeset in orange [5556:56b1dc113564] by miha <miha.stajdohar@…>
defaulterror when saving "0"
14:17 Ticket #313 (Net Explorer warning - no network loaded) closed by miha
fixed
14:16 Ticket #312 (orngNetwork - koncnice pri shranjevanju) closed by miha
fixed: popravil
14:16 Changeset in orange [5555:9b8e441564f1] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultif no ext when saving, auto adds .net
14:01 Ticket #303 (network prikaze oblacek takoj ko se pojavi na platnu) closed by miha
fixed: oblaček sem zamenjal z ispisom na canvasu
14:00 Changeset in orange [5554:a9f6033d5519] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultreplaced "no network" popup with text on network canvas
13:41 Ticket #206 (Dokumentacija za widget Graph) closed by miha
fixed
13:20 Changeset in orange [5553:d874bf558984] by miha <miha.stajdohar@…>
default
13:20 Changeset in orange [5552:3c02a875c9bb] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultwarning instead of print in setExampleSubset

11/19/08:

22:36 Changeset in orange [5551:7b5fd8f40dda] by janezd <janez.demsar@…>
default- removed the old (and wrong) fix of hierarchical clustering with average …
16:34 Changeset in orange [5550:8493f23c4d87] by janezd <janez.demsar@…>
default- added MDS-like optimization
16:33 Changeset in orange [5549:e91bc41e1ba2] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a Distance input for MDS-like optimization
16:32 Changeset in orange [5548:79c2689e3256] by janezd <janez.demsar@…>
default- renamed a few labels in the GUI
16:32 Changeset in orange [5547:6f678ddbae8b] by janezd <janez.demsar@…>
default- added recoding to ascii (with ignoring of unrepresentable characters) …
16:31 Changeset in orange [5546:2e511d9e046a] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a check for the existence of the 'scene' before deleting anything
16:30 Changeset in orange [5545:bd9d1817a0f6] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a missing parameter for MDS-like optimization
16:29 Changeset in orange [5544:ce7f446f1ab4] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:28 Changeset in orange [5543:12afd6df038d] by janezd <janez.demsar@…>
default
11:00 Changeset in orange [5542:b0ce291f3d0e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
09:00 Changeset in orange-bioinformatics [612:342893c1fc08] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
08:59 Changeset in orange-bioinformatics [611:601044fa5c69] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
01:38 Changeset in orange [5541:997c0803983b] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a bug with clusters being allowed to merge twice (not setting …

11/18/08:

20:14 Changeset in orange-bioinformatics [610:85407cd10e28] by markotoplak
defaultobiDicty: added some comments.
16:11 Changeset in orange [5540:014c630f9586] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added taxonomy update
15:34 Changeset in orange-bioinformatics [609:19f7f082acff] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-separated genes dictionary for case insensitive genes matching
14:06 Changeset in orange [5539:2bcf28ea03cc] by miha <miha.stajdohar@…>
default
13:02 Changeset in orange [5538:ad694ea71d4a] by janezd <janez.demsar@…>
default- added a missing PyErr_Clear()
13:02 Changeset in orange [5537:c55693d1dcdf] by janezd <janez.demsar@…>
default- better initialization of min/max values in SymMatrix_transform
13:00 Changeset in orange [5536:fcdbb2954a4f] by janezd <janez.demsar@…>
default- added TableAverager
12:59 Changeset in orange [5535:2f19149ac4dc] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a typo in Variable_make
12:38 Changeset in orange [5534:7bb6a053ac03] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build scripts.
12:35 Changeset in orange [5533:a93118c3598e] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build scripts.
12:22 Changeset in orange-bioinformatics [608:86fd75428867] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

11/17/08:

19:18 Ticket #317 (Shranjevanje vrednosti atributov, ki vsebujejo \n, \t...) created by janez
To seveda povzroca tezave - \n gre v naslednjo vrstico, kar pomeni nov …
15:49 Changeset in orange [5532:1b2e2bbac4f0] by janezd <janez.demsar@…>
default- changed "as" to "as0" ("as" became a reserved word in python 2.6)
15:30 Changeset in orange-bioinformatics [607:0e89be777861] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-using new drawing functions in obiChem
13:43 Changeset in orange [5531:fd3fd0dbe2a6] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed max nu calculation
13:13 Changeset in orange-bioinformatics [606:3aeac5c915f7] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added svg_output
11:23 Changeset in orange [5530:aa6a3a44dc58] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded import sys (error on ubuntu)
10:21 Changeset in orange-bioinformatics [605:0021ca48ad5e] by markotoplak
defaultobiAssess: removed redundand function obiDicty: use of mergeexperiments …
10:01 Changeset in orange [5529:ed84dbca2abd] by miha <miha.stajdohar@…>
default
10:01 Changeset in orange [5528:04121a8ffeea] by miha <miha.stajdohar@…>
default
07:32 Changeset in orange-bioinformatics [604:e8b75fee9778] by markotoplak
defaultOWDicty: shown nmber of chips.

11/16/08:

15:54 Changeset in orange-bioinformatics [603:905451d3b5d6] by Mitar <Mitar@…>
defaultAdded .cxx to possible extensions of setup.py Makefile.depends generation.

11/15/08:

18:19 Changeset in orange-bioinformatics [602:0b1382b6b67c] by Mitar <Mitar@…>
defaultAdded macros and extra compile flags to makefile generation.

11/14/08:

23:04 Ticket #316 (Inicializacija orange.GraphAsList nepotrebno izpise TNetwork constructor) created by blaz
Podobno izpiseta tudi druga dva klica za objekt graph.
22:51 Changeset in orange [5527:8ab01b85b85c] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultminor typo (text)
22:50 Changeset in orange [5526:2e93481bb9f2] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultminor typos and corrections of HTML
16:24 Changeset in orange [5525:2003662cbc70] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink package templates.
09:11 Changeset in orange [5524:cfb400434b55] by tomazc <tomaz.curk@…>
default

11/13/08:

17:22 Changeset in orange [5523:a553e1756f26] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated a list of installed packages on a Mac OS X building server.
15:35 Changeset in orange-bioinformatics [601:bedd0eef764e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
10:52 Changeset in orange-bioinformatics [600:6d7c9bc6e547] by markotoplak
defaultobiAssess manual: dodal zahtevo o enakih domenah.
02:24 Changeset in orange [5522:a88806e014ec] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build script.

11/12/08:

15:00 Changeset in orange-bioinformatics [599:141a11d7aaad] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
09:26 Changeset in orange-bioinformatics [598:debde9308c3f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added MolDraw class

11/11/08:

19:54 Changeset in orange [5521:5bfd18dc1483] by janezd <janez.demsar@…>
default- popups do not appear any more unless enabled
17:48 Changeset in orange [5520:90ec64d55d15] by janezd <janez.demsar@…>
default- added popups with widgets
16:32 Changeset in orange-bioinformatics [597:de2eca8c295c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-moved orngChem to Bioinformatics
16:24 Changeset in orange [5519:63339d52a8d5] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added lineWidth argument

11/10/08:

14:33 Changeset in orange-bioinformatics [596:9d041a14f6ef] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-palette setting through color palette widget
13:42 Ticket #315 (Net Explorer font size) created by blaz
Pod Vertices v bloku "Vertex labels | tooltips" dodaj increase / decrease …
13:26 Changeset in orange [5518:4f8f5297cd1d] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build scripts.
13:24 Changeset in orange [5517:6e52f9639df3] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build scripts.
13:09 Ticket #314 (orngNetwork.saveNetwork crkne ce ima povezava utez 0) created by blaz
Primer: […] Vrne: […]
12:33 Changeset in orange-bioinformatics [595:2179eb18dbef] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed broken updating after last commit
12:18 Ticket #313 (Net Explorer warning - no network loaded) created by blaz
Widget Net Explorer dvigne warning, ce nima podatkov. Prosim, spremeni …
12:15 Ticket #312 (orngNetwork - koncnice pri shranjevanju) created by blaz
optimized.saveNetwork("0") shrani mrezo v datoteko "0". mreza je najbrz …
10:18 Changeset in orange-bioinformatics [594:145925b5f9a6] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
10:14 Changeset in orange-bioinformatics [593:df8f268f94d7] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
09:44 Changeset in orange-bioinformatics [592:374ff7359ae5] by markotoplak
defaultobiAssess: manual
08:26 Changeset in orange [5516:79acbe7e5cd0] by tomazc <tomaz.curk@…>
defaultfilenames.set split into two files to prevent conflicts with concurrent …

11/09/08:

17:05 Changeset in orange [5515:8398ca97c015] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build bundle script.
12:28 Changeset in orange [5514:0ffde2cb8cde] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build bundle script.

11/08/08:

15:16 Changeset in orange-bioinformatics [591:7409a4ef5a2f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
15:16 Changeset in orange [5513:94b3419b1f2c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

11/07/08:

15:23 Changeset in orange-bioinformatics [590:cda8b5bca77f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added KEGGInterfaceLocal instance caching
15:21 Changeset in orange [5512:914cfad09455] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
13:49 Changeset in orange-bioinformatics [589:5ac706b30265] by markotoplak
defaultobiAssess: desciberd, but without examples.
12:59 Changeset in orange-bioinformatics [588:07de69c0f682] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
12:34 Changeset in orange [5511:76a0d72b156c] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded check if "items" is not None in getSubgraph
12:27 Changeset in orange [5510:04e4de6526f3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-uncompress at download
12:26 Changeset in orange-bioinformatics [587:bb1d40208860] by markotoplak
defaultobiGeneSets: manual.
10:40 Changeset in orange-bioinformatics [586:24b33439189d] by markotoplak
defaultobiKEGG: compund -> compound. ocitno se mi je enkrat nekaj zatipkalo.
10:34 Changeset in orange [5509:3ecb4a2d972d] by markotoplak
defaultRemoved unneccessary print from orngServerFiles.
10:09 Changeset in orange [5508:6432d8ce5aa1] by gregor <gregor@…>
default- fixed importing MA
02:19 Changeset in orange [5507:43d43c0a566b] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated building instructions for Mac OS X.

11/06/08:

23:24 Changeset in orange [5506:08da7532cd7c] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build bundle script and Fink packages.
23:23 Changeset in orange [5505:23a0d2c67269] by Mitar <Mitar@…>
defaultCorrected menu entries on Mac OS X.
16:41 Changeset in orange-bioinformatics [585:731351897dff] by markotoplak
defaultobiGsea: added option to process "precomputed" correlations in a column. …
15:22 Ticket #311 (Mac - Začetni direktorij, kamor se postavi dialog za odpiranje in ...) created by mitar
Začetni direktorij, kamor se postavi dialog za odpiranje in shranjevanje, …
15:10 Ticket #310 (Ne deluje shranjevanje kot matplotlib skripte) created by mitar
Vsaj na Macu se mi, če želim shraniti Sieve Diagram kot matplotlib …
15:05 Ticket #83 (Mac - Ne deluje shranjevanje kot PNG) closed by mitar
fixed: Poskusil na trunku shraniti rezultat Sieve Diagram widgeta in dela.
14:49 Changeset in orange [5504:ff03561a0a90] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build bundle script.
14:00 Changeset in orange-bioinformatics [584:0eaf297bd439] by markotoplak
defaultobiGeneMatch: documentation
13:25 Changeset in orange [5503:735f1ce3a08d] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
13:18 Changeset in orange-bioinformatics [583:7b4962da1b23] by markotoplak
defaultobiKEGG: removed extracting printouts
13:07 Changeset in orange [5502:ae774d8893c5] by markotoplak
defaultupdateKEGG: slash on pathname ends.
12:40 Changeset in orange [5501:1458779738e0] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build bundle script.
12:15 Changeset in orange [5500:926d9cc8e825] by Mitar <Mitar@…>
defaultAdded daily-build bundle script.

11/05/08:

15:02 Changeset in orange [5499:6a598d7bfddd] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
01:57 Changeset in orange [5498:ca8d08cbe89c] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated bundle template.

11/04/08:

13:20 Changeset in orange [5497:b74c3264e831] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded rotateFactor
13:20 Changeset in orange [5496:55707dd4fc8e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded rotateFactor
13:13 Changeset in orange [5495:5bb541b34152] by miha <miha.stajdohar@…>
default
11:15 Changeset in orange [5494:4fddc672212d] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated bundle template.
00:47 Changeset in orange [5493:c9a38102db56] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.

11/03/08:

23:16 Changeset in orange [5492:ebd7cf6a0e56] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink packages.
21:38 Changeset in orange-bioinformatics [582:5238bea9a842] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
21:35 Changeset in orange-bioinformatics [581:c2a60122b61d] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
21:32 Changeset in orange [5491:0f043e5c16a3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-fixed cell height issue
19:35 Changeset in orange-bioinformatics [580:f291dd9e8257] by markotoplak
defaultobiGeneMatch: big refactoring: simplified source code. obiGsea: organism …
16:27 Changeset in orange [5490:b5bfac94306c] by gregor <gregor@…>
default- added data caching
16:27 Changeset in orange [5489:1cf59d73fc54] by gregor <gregor@…>
default- added data caching
16:27 Changeset in orange [5488:92c8e522cbdc] by gregor <gregor@…>
default- added data caching
16:26 Changeset in orange [5487:6a3995462307] by gregor <gregor@…>
default- added data caching
16:26 Changeset in orange [5486:c62b26ada7ab] by gregor <gregor@…>
default- removed a test function
16:25 Changeset in orange [5485:a873df1509a1] by gregor <gregor@…>
default- added data caching - added sorting option
16:25 Changeset in orange [5484:1c97362ad23b] by gregor <gregor@…>
default- added data caching - bug fixes
16:24 Changeset in orange [5483:04759fc81395] by gregor <gregor@…>
default- bug fixes - added a dialog box in case of a huge number of values
16:23 Changeset in orange [5482:e29667dc843a] by gregor <gregor@…>
default- added some options
16:23 Changeset in orange [5481:60ffe76a5e86] by gregor <gregor@…>
default- small changes and data fixes
16:22 Changeset in orange [5480:346100483b7d] by gregor <gregor@…>
default- added data caching
16:22 Changeset in orange [5479:95424479e79f] by gregor <gregor@…>
default- added some options
16:21 Changeset in orange [5478:eb641874e0e4] by gregor <gregor@…>
default- added some options
16:17 Changeset in orange [5477:ededf3c9c90c] by gregor <gregor@…>
default- bug fix: prevent division by zero
15:28 Changeset in orange [5476:4d5498df77f8] by gregor <gregor@…>
default- bug fix: removing empty widget category when using tree view returned …
14:29 Changeset in orange-bioinformatics [579:9fa66e17e71c] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:55 Changeset in orange [5475:71413b3e2f3e] by gregor <gregor@…>
default
11:47 Changeset in orange [5474:ac151ed6c5a4] by gregor <gregor@…>
default- bug fixes: not calling .averages anymore
11:28 Changeset in orange-bioinformatics [578:2dfe54f69fa0] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added GetSlimTerms method
11:27 Changeset in orange-bioinformatics [577:6f08bf0b2eff] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
09:00 Changeset in orange-bioinformatics [576:7bddb9d9918c] by Mitar <Mitar@…>
defaultsetup.py Makefile.depends generation bugfix.
01:39 Changeset in orange [5473:095a42ad5e82] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink packages.
01:31 Changeset in orange-bioinformatics [575:719185732068] by Mitar <Mitar@…>
defaultMade modules' install names on Mac OS X more portable.
00:43 Changeset in orange [5472:60060f7a2545] by Mitar <Mitar@…>
defaultMade modules' install names on Mac OS X more portable.

11/02/08:

04:10 Changeset in orange [5471:7dc82427f43e] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Orange icons for Mac OS X.

10/31/08:

13:33 Changeset in orange-bioinformatics [574:f7bad8dd1034] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultminor changes
13:10 Changeset in orange-bioinformatics [573:265933a0cc51] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultchanged style for XML (matched the one shown on the web)
13:09 Changeset in orange [5470:461b380cefb7] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultchanged style for XML (matched the one shown on the web)
12:57 Changeset in orange [5469:f0f694a85bfb] by blaz <blaz.zupan@…>
defaultsame old style (removed the last one by mistake)
12:17 Ticket #309 (obiKEGG - extracting files) created by blaz
V obiKEGG se ob klicu (npr.): import obiKEGG keggorg = …
02:38 Changeset in orange [5468:10285e34178b] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.

10/30/08:

16:11 Changeset in orange-bioinformatics [572:030d9b6cb2a7] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:45 Changeset in orange-bioinformatics [571:b6f9b29fb033] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added GetDefinedSlimsSubsets member
11:06 Changeset in orange-bioinformatics [570:8f3946eedbc1] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-reduced memory consumption of loading annotations
10:42 Changeset in orange [5467:53b4dd7d42d9] by miha <miha.stajdohar@…>
default
10:42 Changeset in orange [5466:99ff6c7132ce] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultrotate only components with more than one vertex
10:13 Changeset in orange [5465:6dff96a59f0e] by markotoplak
defaultorngServerFiles: added file search.
08:17 Changeset in orange [5464:d3577629404f] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded comments

10/29/08:

17:40 Changeset in orange [5463:cfa7136c9a5f] by Mitar <Mitar@…>
defaultRenamed Fink install script.
17:39 Changeset in orange [5462:61ac642a9ca5] by Mitar <Mitar@…>
defaultRenamed Fink install script.
14:44 Changeset in orange [5461:94e1b955b925] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-handling of exceptions at download
13:14 Changeset in orange [5460:50a67e07c1ec] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:36 Changeset in orange [5459:775f2fc6a232] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-GUI changes
10:27 Changeset in orange-bioinformatics [569:5c5852eae3b8] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-pass probability function as an argument to GetEnrichedTerms

10/28/08:

17:36 Changeset in orange-bioinformatics [568:9c82a66ad6c4] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
15:21 Changeset in orange-bioinformatics [567:a5628931276f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added SetSlimsSubset
14:34 Changeset in orange-bioinformatics [566:608b168b3810] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:34 Changeset in orange-bioinformatics [565:1cf56827095b] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
12:23 Changeset in orange-bioinformatics [564:d1c6f98bbe67] by tomazc <tomaz.curk@…>
default
12:12 Changeset in orange-bioinformatics [563:2bbcb4b524bd] by markotoplak
defaultRemoved OWDicty from prototypes folder.
10:53 Changeset in orange [5458:3906605105ec] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-added Access Code
10:12 Changeset in orange-bioinformatics [562:04f4c7b7a592] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default-documentation for obiProb.py
09:57 Changeset in orange-bioinformatics [561:701e44bd53f3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

10/27/08:

13:05 Changeset in orange-bioinformatics [560:a22edfada4c3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
13:03 Changeset in orange [5457:a90f5a004e95] by miha <miha.stajdohar@…>
default
13:03 Changeset in orange [5456:b5adda67ed41] by miha <miha.stajdohar@…>
default
11:50 Changeset in orange-bioinformatics [559:3fe00f9c93c2] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:30 Changeset in orange [5455:14dadb0e6ec7] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink packages.
10:26 Changeset in orange [5454:aca3132e1712] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
09:57 Changeset in orange [5453:23266666e99f] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated descriptions of Fink packages.
09:22 Changeset in orange [5452:43f88fa7517f] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink packages.
09:14 Changeset in orange [5451:b22f109bea37] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated descriptions of Fink packages.

10/26/08:

14:50 Changeset in orange [5450:52ce84b7a9f6] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.
14:47 Changeset in orange [5449:6478129061a3] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.

10/25/08:

19:14 Changeset in orange [5448:bfeeae6a82aa] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.
17:52 Changeset in orange [5447:cab35d4f2381] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.
17:22 Changeset in orange [5446:f5ed556a5b19] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated daily-build Fink script.
17:12 Changeset in orange [5445:bd54a189f57d] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink install script.
16:58 Changeset in orange [5444:d9d529d488bf] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink install script.
16:42 Changeset in orange [5443:90bbca621823] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink install script.
12:31 Changeset in orange [5442:be459c1e00ce] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink install script.
12:30 Changeset in orange [5441:a58f3a79ef01] by Mitar <Mitar@…>
defaultUpdated Fink install and daily-build script.

10/24/08:

15:21 Changeset in orange [5440:4b01dabc30fc] by miha <miha.stajdohar@…>
default
15:17 Changeset in orange [5439:6cd54708f6b2] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultshow missing values checkbox
15:02 Changeset in orange [5438:279f08f47621] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded send history function
14:15 Changeset in orange [5437:230d65e91b90] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultcreates history.log file if it does not not exist
14:10 Changeset in orange [5436:fe63b6f55b66] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultlogging orange usage habits
14:10 Changeset in orange [5435:21e4571a16f5] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultlogging orange usage habbits
13:12 Changeset in orange [5434:7e144b4d89d6] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
12:02 Changeset in orange [5433:37cabe7d2127] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:38 Changeset in orange [5432:6ded6332a2c9] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
11:17 Changeset in orange [5431:3b9af4530651] by miha <miha.stajdohar@…>
default
10:56 Changeset in orange [5430:8ea954f037dc] by miha <miha.stajdohar@…>
default
10:53 Changeset in orange [5429:d6bb6d903195] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultshow average distance between selected nodes and focused node pop up MDS …
09:55 Changeset in orange [5428:b7afb9b87562] by miha <miha.stajdohar@…>
defaulterror handling when no distance signal is set
09:39 Changeset in orange [5427:4dd540cc4ad0] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultfixed: crashed when no matrix was given
09:39 Changeset in orange [5426:40fa1bf31f35] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultshow distances between vertices
08:30 Changeset in orange [5425:6705986a6413] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved unwanted printouts
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.