Timeline


and

07/10/09:

16:40 Changeset in orange [6095:967716e0fa0e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
16:40 Changeset in orange-bioinformatics [924:3fbe1964bd4f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:25 Ticket #470 (preveri GO enrichment pri izbrani referencni mnozici) created by blaz
primerjaj z davidom
13:10 Changeset in orange [6094:cf97d91005b3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/09/09:

14:08 Changeset in orange [6093:de1e8f46d55e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved test printout
13:52 Changeset in orange [6092:e23bece4f2a6] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded weight parameter
13:52 Changeset in orange [6091:fa83d5241a0f] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded weight parameter

07/08/09:

15:20 Changeset in orange [6090:59bad9dc5206] by martin <martin@…>
default

07/07/09:

10:43 Changeset in orange [6089:03fbd826681c] by martin <martin@…>
default

06/26/09:

14:10 Ticket #465 (Gene Info report) closed by ales
fixed
14:09 Changeset in orange-bioinformatics [923:c1afa038ce40] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default- added send report method to Gene Info widget

06/25/09:

20:58 Changeset in orange [6088:f0895a49925c] by janezd <janez.demsar@…>
default

06/24/09:

23:05 Ticket #469 (installing orange on a machine with a different qt library previously ...) created by anup.parikh@…
orange searches for the qtcore.dll file using the PATH variable. If a …
01:03 Changeset in orange [6087:86aefe2a9f30] by Mitar <Mitar@…>
defaultReturned timeout value back as it did not help daily building under heavy …

06/23/09:

14:01 Ticket #464 (Filter in Gene info throws exception) closed by ales
fixed
14:00 Ticket #467 (GEO DataSets commit crash) closed by ales
fixed
13:59 Ticket #468 (filter v GEO DataSets naj bo case-insensitive) closed by ales
fixed
13:59 Changeset in orange-bioinformatics [922:10b859736901] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default- fixed track ticket #468 (filter shows all lower case hints, ...) - fixed …
13:22 Changeset in orange-bioinformatics [921:a04db5883df5] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default- changed sendReport method - changed reference set input handling
10:16 Changeset in orange-bioinformatics [920:7ab8f849f64f] by peterjuv <peterjuv@…>
defaultma2orng adapted to numpy

06/22/09:

17:34 Ticket #329 (Screenshoti na webu) closed by janez
fixed: Narejeno:  http://193.2.72.35/orange/screenshots.psp Uporablja nekoliko …
12:09 Ticket #468 (filter v GEO DataSets naj bo case-insensitive) created by blaz
Gesla naj bodo v lower case-u. Sedaj se, ce vpisem "huma" pojavlja …
12:04 Ticket #467 (GEO DataSets commit crash) created by blaz
Odprem GEO DataSets in pritisnem Enter (Committ): […] Ce ni izbrana …
11:33 Changeset in orange-bioinformatics [919:a9a937848b55] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default- fixed UnicodeDecodeError on string filtering.
09:08 Changeset in orange [6086:d83adb837345] by miha <miha.stajdohar@…>
default

06/21/09:

15:34 Ticket #332 (News & Support na webu) closed by janez
wontfix
15:33 Ticket #333 (Announcements) closed by janez
fixed
15:28 Ticket #341 (Nova stran z dataseti na webu) closed by janez
fixed

06/20/09:

23:07 Ticket #340 (Skripte, ki postavljajo zadnje novice iz foruma in bloga na prvo stran) closed by janez
fixed
23:04 Ticket #466 (atributi atributov - labele s presledki) created by blaz
Spodnje je bolj "wish", ampak v bistvu pa tudi bug, saj lahko tabelo …
22:20 Ticket #465 (Gene Info report) created by blaz
Implementiraj report v Gene Info (report naj izpise tabelo, ki je sicer …
22:17 Ticket #464 (Filter in Gene info throws exception) created by blaz
Iz GEO DataSets izberem GDS955 (genes in rows) in izhod dam v Gene Info. …
14:55 Ticket #336 (Stran Scripting na webu) closed by janez
fixed

06/17/09:

00:24 Changeset in orange [6085:ddd9be1579e1] by Mitar <Mitar@…>
defaultVMware timeout value increased even more.

06/16/09:

15:39 Changeset in orange [6084:11f017e91487] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

06/15/09:

10:11 Changeset in orange-bioinformatics [918:3fdb201c64cb] by markotoplak
defaultobiGEO: removed one printout.
10:10 Changeset in orange [6083:045d74838325] by markotoplak
defaultRemoved printer initialization. Jure had problems with running Orange. …

06/13/09:

15:25 Changeset in orange [6082:941dcf7021ac] by Mitar <Mitar@…>
defaultAdded Mac OS X 10.4 as a minimal supported OS version.

06/10/09:

11:39 Ticket #463 (izris dendrograma v vektorski grafiki) created by blaz
PIL ima paket PSDraw, ki kot kaze zna risati v PostScriptu. Ce res, bi to …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.