Timeline


and

07/27/09:

22:55 Changeset in orange [6141:8383ac8c762e] by janezd <janez.demsar@…>
default
22:54 Changeset in orange [6140:640bd612545d] by janezd <janez.demsar@…>
default
22:27 Changeset in orange [6139:40c25a04564d] by janezd <janez.demsar@…>
default
22:25 Ticket #484 (Manjkajoca stran/datoteka: ...) created by janez
Link nanjo se pojavi na: …
20:35 Changeset in orange [6138:07fb1919eded] by janezd <janez.demsar@…>
default
20:34 Changeset in orange [6137:3ee07efaafbf] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:33 Changeset in orange [6136:33225f9fd885] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:32 Changeset in orange [6135:ee8aec2f6d93] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:27 Changeset in orange [6134:1318051860b1] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:25 Changeset in orange [6133:18d6519e49d3] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:19 Changeset in orange [6132:4faa8754480d] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:18 Changeset in orange [6131:bccef9bc7215] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:15 Changeset in orange [6130:331a943854e3] by janezd <janez.demsar@…>
default
16:15 Changeset in orange [6129:f7a9b67060e6] by janezd <janez.demsar@…>
default
15:49 Changeset in orange [6128:c126428af9a6] by janezd <janez.demsar@…>
default
15:41 Changeset in orange [6127:6cb1925ff936] by janezd <janez.demsar@…>
default
15:40 Changeset in orange [6126:674cc8a6e270] by janezd <janez.demsar@…>
default
12:40 Changeset in orange-bioinformatics [933:afcb95df7b44] by markotoplak
defaultobiGsea: gseo sem predelal, da zna delat z večkratnimi meritvami istega …

07/24/09:

14:31 Ticket #483 (test mailov) created by marko
test

07/23/09:

15:33 Ticket #477 (download link za 2.0b te pripelje na 1.0) closed by janez
fixed
15:04 Ticket #482 (Stran News & Support) created by janez
14:51 Ticket #481 (Extensions v koloni "Home") created by janez
14:04 Ticket #480 (AUC_single se sesuje, ce testiram na testnih podatkih) created by marko
S cross validacijo dela brez tezav. […] vrne: […]
06:57 Changeset in orange [6125:7bcebc4f44c6] by tomazc <tomaz.curk@…>
default- problem with "except" command when accessing a samba (linux) share - …

07/22/09:

14:46 Ticket #478 (povezave na strani, splosno) closed by janez
fixed: To sem enkrat mimogrede zamocil. Misljeno je bilo, da so povezave modre. …
14:44 Ticket #337 (Povezava skript za nocno prevajanje z novim webom.) closed by janez
fixed
12:41 Ticket #479 (plugin za iskanje po strani, firefox) created by marko
Ne dela. Verjetno je treba zgolj posobiti plugin z novim naslovom (stari …
12:38 Ticket #478 (povezave na strani, splosno) created by marko
Povezave se na Firefoxu ne locije od preostanka besedila, dokler ne gres z …
12:36 Ticket #477 (download link za 2.0b te pripelje na 1.0) created by marko
Tu je verjetno samo tipkarska napaka. V vsakem primeru bi morali tudi …
11:54 Ticket #471 (widget development documentation) closed by ales
fixed
11:51 Changeset in orange [6124:07a857eb064c] by markotoplak
defaultpyxtract: again added PyObject_Del.

07/21/09:

22:09 Ticket #455 (dokumentacija orngNetwork) closed by miha
fixed
22:07 Changeset in orange [6123:1181b5e82712] by miha <miha.stajdohar@…>
default
22:06 Changeset in orange [6122:fa5ba86523eb] by miha <miha.stajdohar@…>
default
21:57 Changeset in orange [6121:78fbb4d6e322] by miha <miha.stajdohar@…>
default
21:47 Changeset in orange [6120:c01411d37625] by miha <miha.stajdohar@…>
default
21:47 Changeset in orange [6119:a1057c292596] by miha <miha.stajdohar@…>
default
21:46 Changeset in orange [6118:d46064352e9b] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:37 Changeset in orange [6117:61059d9b33f3] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:30 Changeset in orange [6116:e7ceeece5efe] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:25 Changeset in orange [6115:ba51fe042837] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:24 Changeset in orange [6114:85ab1ca52ac6] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:24 Changeset in orange [6113:9ac35315a556] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:20 Changeset in orange [6112:b3a330d92ac9] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:18 Changeset in orange [6111:9d5a5d7a0162] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:18 Changeset in orange [6110:e5b87c137628] by miha <miha.stajdohar@…>
default
17:14 Changeset in orange [6109:3111dc900ead] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded reference for Network class
16:08 Changeset in orange [6108:9610e1f45c9e] by miha <miha.stajdohar@…>
default
16:07 Changeset in orange [6107:ca9200e72354] by miha <miha.stajdohar@…>
default
14:52 Changeset in orange-bioinformatics [932:a78120b247c9] by tomazc <tomaz.curk@…>
default
14:48 Changeset in orange-bioinformatics [931:d91d2a277a61] by tomazc <tomaz.curk@…>
default
12:37 Ticket #417 (razlicni tipi vhodnih podatkov za Gene Selection) closed by ales
fixed
12:36 Ticket #460 (Gene Selection commit in progress bar) closed by ales
fixed: Sem pohitril izbiro, tako da progress bar ni potreben.
12:06 Ticket #459 (pocasen Gene Selection) closed by ales
fixed
12:06 Changeset in orange-bioinformatics [930:ad78aba42dd8] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
10:37 Changeset in orange [6106:70cb47e0fb9d] by markotoplak
defaultpyxtract: removed patch by Janez
10:11 Changeset in orange [6105:32c8460a8614] by markotoplak
defaultpyxtract: GC_Del -> Del

07/20/09:

16:16 Changeset in orange-bioinformatics [929:fe74b273e707] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:23 Ticket #416 (obiGO crash) closed by ales
fixed
14:22 Ticket #475 (Data Info widget) closed by ales
fixed
14:17 Changeset in orange [6104:86e277f129af] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
13:29 Changeset in orange-bioinformatics [928:15fae96cfbc1] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
13:14 Changeset in orange-bioinformatics [927:fa452d85e73c] by markotoplak
defaultobiGsea: allow usage of anova.
12:54 Changeset in orange-bioinformatics [926:2379a8964f2f] by markotoplak
defaultobiGsea: updated documentation
12:13 Changeset in orange-bioinformatics [925:f72799bbcde5] by markotoplak
defaultobiGsea: don't take only two class values, if they are not specified. take …

07/17/09:

20:37 Changeset in orange [6103:b58e01ef25dd] by Mitar <Mitar@…>
defaultChanged repository server address in scripts.
12:56 Changeset in orange [6102:a1e24f8d478f] by tomazc <tomaz.curk@…>
default
12:09 Changeset in orange [6101:1315eed8dc92] by tomazc <tomaz.curk@…>
default

07/16/09:

13:08 Ticket #476 (Data Sampler si ne zapomni nicesar) created by blaz
Widget naj si zapomni nastavitve, po moznosti kontekstno (Data Domain). …
13:03 Ticket #475 (Data Info widget) created by blaz
sprejme example table (Data Table), in izpise: […] Widget naj gre v …
12:41 Ticket #474 (GEO Data Sets: annotations) created by blaz
V GEO Data Sets dodaj desno ob "Description" controlo "Sample Annotations" …
12:07 Ticket #473 (Odstrani R in jit_linker) created by janez
11:18 Changeset in orange [6100:1bdf8dd16197] by janezd <janez.demsar@…>
default- verification of invalid characters (code < 32) used signed char. Fixed.

07/14/09:

17:29 Ticket #472 (varType memory leak) closed by janez
fixed
17:23 Changeset in orange [6099:3182116a09d1] by janezd <janez.demsar@…>
default- fixed a memory leak in Variable.varType and other named constants
16:03 Changeset in orange [6098:a92b97ad457d] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
15:27 Ticket #472 (varType memory leak) created by marko
varType leaka. Prilagam testni primer. […]
13:35 Changeset in orange [6097:4efacaeda0c3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/13/09:

17:20 Changeset in orange [6096:d24e9c612aee] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default- initial port to PyQt4 for widget api documentation
16:11 Ticket #471 (widget development documentation) created by blaz
Ales, primeri widgetov v dokumentaciji o tem, kako se razvijajo widgeti, …

07/10/09:

16:40 Changeset in orange [6095:967716e0fa0e] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
16:40 Changeset in orange-bioinformatics [924:3fbe1964bd4f] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default
14:25 Ticket #470 (preveri GO enrichment pri izbrani referencni mnozici) created by blaz
primerjaj z davidom
13:10 Changeset in orange [6094:cf97d91005b3] by ales_erjavec <ales.erjavec@…>
default

07/09/09:

14:08 Changeset in orange [6093:de1e8f46d55e] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultremoved test printout
13:52 Changeset in orange [6092:e23bece4f2a6] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded weight parameter
13:52 Changeset in orange [6091:fa83d5241a0f] by miha <miha.stajdohar@…>
defaultadded weight parameter

07/08/09:

15:20 Changeset in orange [6090:59bad9dc5206] by martin <martin@…>
default

07/07/09:

10:43 Changeset in orange [6089:03fbd826681c] by martin <martin@…>
default
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.